Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác còn có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Y Thanh Hà Niê K’Đăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. 

Làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với những nội dung, hình thức phù hợp. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo đúng quy trình, quy định. Qua kiểm điểm các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm đồng chí Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm đồng chí Ksor Phước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện hơn. Công tác tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng triển khai thực hiện. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng mà trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế hệ thống chính trị. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nghiệp vụ đảng viên và việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng… 

Cũng trong sáng 17-11, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm các đồng chí: Ksor Phước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời mong muốn các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng học tập, noi theo…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất