Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK.

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, sau 1 năm ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK, ngày 12-7-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

 

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương và nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm; quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, sau một năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã được tăng cường và thu được những kết quả đáng khích lệ. Điều đó thể hiện rất rõ qua Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK và đặc biệt việc tuyên truyền, phát động và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch do Đảng bộ Khối phát động đã đem lại hiệu quả tích cực.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị trong giai đoạn tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu. Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu, đẩy lùi những biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên trong Khối. Từng cấp ủy trực thuộc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề: “Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Trung tướng, PGS, TS. Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) giới thiệu chuyên đề: “Công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất