Đại hội Chi bộ Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) thành công tốt đẹp
Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội.

Chi bộ Viện Khoa học tổ chức, cán bộ là chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, với 14/14 cán bộ, công chức của Viện là đảng viên (gồm 13 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị). Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được sự quan tâm của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, Chi ủy và lãnh đạo Viện đã chỉ đạo, thực hiện sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn bảo đảm được tính khoa học, chặt chẽ, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ của Viện nói riêng cũng như trong phối hợp hoạt động với các vụ, cục, đơn vị nói chung để thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Viện đã bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, chương trình công tác để nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong năm 2021, Viện đã tham mưu Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trong năm 2022, Viện đang triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII vào tháng 10-2022. Là đơn vị mới thành lập, được Lãnh đạo Ban tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập thể Viện luôn nỗ lực, cố gắng, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, độc lập cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Ban, của Viện.

Các đảng viên bỏ phiếu

Các đảng viên bỏ phiếu bầu chi uỷ nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Viện trực tiếp triển khai nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học 10 đề tài, đề án do Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương quản lý; 19 đề tài, đề án do Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương quản lý; hiện đang tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp Nhà nước. Trong đó nhiều nhiệm vụ khoa học được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ tích cực cho công tác tham mưu trong thực tiễn.

Viện đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu Lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu của Ban. Trong đó, đáng chú ý là Viện đã tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức thành công Hội thảo “Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh – Thực trạng và kinh nghiệm” tại Bắc Giang, Quảng Nam, Bạc Liêu. Sau Hội thảo, Viện kịp thời xây dựng báo cáo tư vấn với Lãnh đạo Ban, cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ Đề án tổng kết thực hiện các mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương, Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7-8-2018 và Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22-5-2020 của Bộ Chính trị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện Khoa học, tổ chức cán bộ. Theo đồng chí Phan Thăng An, Chi bộ Viện Khoa học, tổ chức cán bộ là chi bộ mới nhất của Đảng bộ cơ quan, trong nhiệm kỳ lại có sự thay đổi, bổ sung cán bộ lãnh đạo Viện. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo Viện, Chi ủy đã kịp thời nắm bắt công việc, chỉ đạo sâu sát giúp Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban giao. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn năng động, đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết với công việc và bước đầu tạo dấu ấn qua hàng loạt các đề tài, đề án. “Đây là Chi bộ có chất lượng cán bộ đảng viên có trình độ cao, cụ thể là có 6 tiến sĩ. Các đảng viên tham gia đầy đủ các tổ chức của cơ quan, như cựu chiến binh, ban nữ công, công đoàn, đoàn thanh niên”, đồng chí Phan Thăng An nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cũng lưu ý, vấn đề nghiên cứu khoa học tổ chức, cán bộ hiện nay có nhiều khoảng trống vì vậy sứ mệnh của các đồng chí trong Viện là rất quan trọng. Bởi vậy, đồng chí Phan Thăng An yêu cầu các đảng viên trong Viện cần tiếp tục tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa. Các đồng chí đang dần nhiều hơn về số lượng nhưng cũng cần nâng dần về chất lượng, tức là các công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn cao hơn.

Về công tác nhân sự Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan nhấn mạnh, công tác nhân sự rất quan trọng, thể hiện được sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Chi bộ. Bởi vậy các đảng viên trong Chi bộ cần bám sát các quy định, Quy chế bầu cử, phát huy dân chủ để bầu, lựa chọn cấp ủy khoá mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Phan Thăng An tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa mới

Đồng chí Phan Thăng An tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí: Trần Thị Minh, Lê Việt Trung và Hoàng Thị Quý. Đại hội cũng tiến hành bầu Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; đồng chí Lê Việt Trung, Phó Viện trưởng tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất