Phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ TP. Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Cơ sở đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Khối Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Đảng ủy Khối Các cơ quan TP. Hà Nội; Thành đoàn Hà Nội; Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn của Thành ủy Hà Nội cùng đại diện ban giám hiệu một số trường đóng trên địa bàn Hà Nội.

Đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phát biểu đề dẫn tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phát biểu đề dẫn tại Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên, xác định là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Nhận thức tầm quan trọng của công tác kết đảng viên, Thành ủy Hà Nội và các cấp trực thuộc Thành ủy luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đã tập trung lãnh đạo, ban hành hệ thống các văn bản cụ thể hóa chủ trương của Trung ương; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đảng viên phù hợp với tình hình mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ tri thức, giáo viên, học sinh trong các trường học trên địa bàn Thủ đô. Từ đó, công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng giáo viên, học sinh THPT đạt được những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng trí thức, giáo viên, học sinh, sinh viên của Đảng bộ Thủ đô thời gian qua còn một số hạn chế. Toàn Ngành Giáo dục của thành phố có 2.835 trường học các cấp, với 138.090 giáo viên, trên 2,2 triệu học sinh, gần 1 triệu sinh viên. Trong khi đó, tỷ lệ đảng viên mới là sinh viên, học sinh trong các trường THPT còn thấp. 5 năm qua, toàn Đảng bộ thành phố mới kết nạp được 17 học sinh, trong đó chỉ có 6 học sinh ở các trường THPT. Tỷ lệ kết nạp đảng viên là sinh viên cũng chỉ chiếm trên 10% trong tổng số cơ cấu kết nạp đảng viên của Thành phố.

Để thực hiện tốt Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, việc phát triển đảng viên trong các trường học là một yêu cầu đặt biệt quan trọng và rất cần thiết, nhằm xây dựng đội ngũ tri thức có chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô. Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đề nghị các ý kiến trao đổi tại Hội nghị tập trung làm rõ vị trí, vai trò của đảng viên trong các trường THPT, cao đẳng, đại học đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; đánh giá thực trạng công tác kết nạp đảng viên trong các trường học của thành phố; nhận định chính xác những vấn đề đặt ra, khó khăn, bất cập và yêu cầu của công tác phát triển đảng viên trong các trường hiện nay.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến trao đổi tại Hội nghị tập trung vào những vấn đề như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng và tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; đánh giá thực trạng và giải pháp công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh hiện nay; công tác phát triển đảng viên trong trường học thông qua việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh; vai trò của cấp uỷ, tổ chức đoàn thanh niên với công tác phát triển đảng viên trong học sinh; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các trường THPT hiện nay…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy  đánh giá cao ý nghĩa, nội dung của Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ TP. Hà Nội. Đồng chí khẳng định cần phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, cấp bách mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành Giáo dục là giáo dục toàn diện, trong đó có giáo dục về ý thức, trách nhiệm công dân đối với học sinh, sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Để thực hiện nhiệm vụ này có hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chứ không riêng Ngành Giáo dục hay các các trường THPT. Đây là trách nhiệm của cấp ủy các cấp từ Thành phố đến các quận, huyện; các trường học; đoàn thanh niên các cấp; Đảng ủy Khối Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Với công tác phát triển đảng viên ở các trường THPT, cần song hành hai mục tiêu: chỉ tiêu và tạo nguồn, trong đó quan tâm đến vấn đề tạo nguồn, tạo điều kiện cho những người nhiệt huyết, có mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cần phải đặt ra vấn đề liên thông sau khi các em hoc sinh đã được kết nạp tốt nghiệp THPT hoặc đã được tạo nguồn từ trường THPT.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong giao Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận các ý kiến về khó khăn, vướng mắc để tìm hướng tháo gỡ, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã mỗi năm mở ít nhất 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh. Chương trình bồi dưỡng cũng phải cấu trúc lại để phù với học sinh về cả nội dung và thời gian học tập. Điều quan trọng theo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đó là kết nạp đảng viên trong học sinh không chỉ tạo được những cá nhân điển hình, có sức lan toả trong học sinh, mà từ đó còn khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định việc tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ TP. Hà Nội có ý nghĩa quan trọng bởi Hà Nội là địa phương có tiềm năng, có “nguồn” kết nạp đảng viên lớn so với các địa phương ở đối tượng học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, việc thực hiện thời gian qua chưa đạt kết quả cao. Do vậy, thời gian tới cần tập trung vào vấn đề này, phối hợp các cấp, các ngành, nghiên cứu các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn; xác định rõ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng những nhân tố trẻ có tri thức, nhiệt huyết, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất