TP. Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch tuyển dụng sinh tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao
Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: H.H)

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: H.H)

Phát huy các chính sách đột phá về thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Sĩ Long – Phó Trưởng Phòng Viên chức Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã mạnh dạn đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giao HĐND thành phố có thẩm quyền quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố; quyết định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách khác để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Thành phố. Nghị quyết mới sẽ “mở rộng” hơn nữa không gian pháp lý, tạo tiền đề, sức phát triển mới cho Thành phố tiếp tục phát huy các chính sách đột phá về thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 sau khi Quốc hội ban hành. Sở Nội vụ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao. Trong đó, Thành phố sẽ tập trung cụ thể hóa tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng và có chế độ, chính sách đãi ngộ hấp dẫn hơn để tăng cường thu hút nhân tài về làm việc trong bộ máy Nhà nước của Thành phố.

Trước đây, từ năm 2018, căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 17-12-2018 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo Kế hoạch nêu trên, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi, triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố quản lý thực hiện đăng ký nhu cầu và tổ chức tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị gửi về Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình tuyển dụng và bố trí công tác cũng như thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ cho sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Long – Phó Trưởng Phòng Viên chức Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báp (Ảnh: H.H).

Đồng chí Nguyễn Sĩ Long – Phó Trưởng Phòng Viên chức Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báp (Ảnh: H.H).

Khó khăn, vướng mắc

Theo đồng chí Nguyễn Sĩ Long, trên thực tế, việc việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn được các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ khi triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, từ năm 2018 đến nay, Thành phố chưa có trường hợp nào được thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Điều này, xuất phát bởi một số nguyên nhân như:

Các đối tượng thu hút, tuyển dụng theo Nghị định số 140 là những trường hợp có trình độ, kết quả học tập xuất sắc và số lượng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được thu hút là rất ít. Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn đươc các trường hợp này đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực, đồng thời tỷ lệ được thu hút không cao.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140 là những cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc nên có rất nhiều cơ hội nhận được học bổng để học tập nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước nên thường ưu tiên tập trung học tập, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến thông tin tuyển dụng và làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Đồng thời, đây là nhóm đối tượng thường được các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công tìm kiếm và mời gọi về làm việc với mức thu nhập rất hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Do đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố hiện nay rất khó khăn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và giữ chân được đội ngũ này do các quy định pháp luật về chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức thấp hơn nhiều so với các đơn vị ngoài khu vực công.

Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố chưa có nhu cầu thu hút do còn e ngại về nguồn tuyển dụng còn hạn chế, đồng thời do cơ chế, chính sách về tiền lương và thu nhập cũng như môi trường làm việc của khu vực công chưa đủ sức hấp dẫn nên khó giữ chân được đội ngũ này.

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng vào 6-2023

Cũng theo đồng chí Nguyễn Sĩ Long, để tạo bước chuyển biến tích cực trong thu hút nhân lực chất lượng cao, Sở Nội vụ đang triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023. Dự kiến trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyển chọn vào tháng 6-2023 và thực hiện quy trình tuyển chọn vào Quý III-2023. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả thu hút và giữ chân nhân tài khi Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 được Quốc hội thông qua, Sở Nội vụ cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách tuyển dụng, sử dụng sinh viên xuất sắc, người có trình độ cao để trình HĐND Thành phố xem xét, ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất