Tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ ở quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh)


Một buổi sinh hoạt chi bộ điểm ở Chi bộ khu phố 3 (Đảng ủy phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) (Ảnh: TL)

Với mục đích bảo đảm sự thống nhất trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đối với các loại hình chi bộ; nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, Quận ủy Tân Phú đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/QU ngày 6-8-2018 về tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ triển khai đến các cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, ban hành hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt điểm nhằm giúp các chi bộ thống nhất trong việc chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt điểm. Theo đó, 256 chi bộ trực thuộc được chia thành 6 nhóm cùng hoặc gần loại hình chi bộ, gồm các nhóm: chi bộ khu phố; cơ quan và đơn vị sự nghiệp; trường học; doanh nghiệp tư nhân; lực lượng vũ trang. Mỗi nhóm loại hình chọn 2 chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm, trong đó 6 chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm định kỳ, 6 chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề.

Để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo yêu cầu, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú đã thành lập 3 đoàn công tác, mỗi đoàn phụ trách tham dự sinh hoạt điểm ở 4 chi bộ. Sau khi tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ điểm, đoàn công tác nhận xét, đánh giá về nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ điểm, rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn tại các chi bộ khác.

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Quận ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đa số các chi bộ sinh hoạt bảo đảm đầy đủ nội dung theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 7-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì tốt nền nếp chế độ họp chi ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ; chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ được thể hiện rõ nét.

Sau quá trình thực hiện Kế hoạch 109-KH/QU, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú tiếp tục tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, ban hành văn bản chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn nhân sự và nâng cao chất lượng cấp ủy các chi bộ, nhất là bí thư và phó bí thư chi bộ. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cho chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ về phương pháp và kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên. Tổ chức giao ban chuyên đề với bí thư các chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những chi bộ còn hạn chế, khuyết điểm về giữ gìn nền nếp và bảo đảm nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định; xử lý trách nhiệm cấp ủy, nhất là người đứng đầu các chi bộ chưa thực hiện đúng chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề theo quy định.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất