Công tác quản lý đảng viên của các đảng bộ phường quận Nam Từ Liêm
Quận ủy Nam Từ Liêm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đảng bộ quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) có 42 tổ chức cơ sở đảng với 293 chi bộ và 7.251 đảng viên. Đảng viên ở các đảng bộ phường của quận Nam Từ Liêm là đội ngũ trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Do mô hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị có thay đổi, đội ngũ đảng viên đang đứng trước những yêu cầu cao của nhiệm vụ quản lý và xây dựng đô thị từ một vùng nông thôn trước đây. Trong môi trường mới, nhiệm vụ mới có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi công tác quản lý đảng viên ở các Đảng bộ phường của quận Nam Từ Liêm phải có những đổi mới.

Một số biện pháp quản lý đảng viên ở các phường được triển khai thực hiện: tổ chức nhân dân phường tham gia giám sát, quản lý đảng viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức nghiêm túc việc chi bộ giao nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình... Kết quả đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên ở các phường, phòng ngừa và hạn chế sai phạm của đảng viên.
  
Năm 2016 đã đánh giá chất lượng 7.251/7.251 đảng viên, trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 434; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 5.767; hoàn thành nhiệm vụ 1.037; vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ: 13. Đa số đảng viên ở các đảng bộ phường được đào tạo bài bản về chuyên môn, nhiều đồng chí đã tốt nghiệp chương trình cao học, có vốn sống và kinh nghiệm thực tế, tận tụy với công việc, có khả năng đáp ứng và hoàn thành tốt các công việc được giao.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ mới, hiệu quả của công tác quản lý đối với đảng viên ở các đảng bộ phường còn không ít hạn chế, bất cập: việc quản lý, nắm bắt tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, thái độ thực thi công vụ... chưa thật chặt chẽ dẫn đến một số trường hợp sai phạm nhưng chi bộ chậm phát hiện, uốn nắn, giúp đỡ.

Quận ủy đã đề ra các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chỉ rõ nội dung quản lý đảng viên ở các đảng bộ phường bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy:

Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chủ động chỉ đạo ngăn chặn, xử lý những tình huống phức tạp. Đối với đảng viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống, chi bộ nhắc nhở hoặc yêu cầu viết tường trình và thông qua sinh hoạt thường kỳ của chi bộ để góp ý cho đảng viên khắc phục, sửa chữa.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên. Hằng năm các đảng viên trong chi bộ đều phải đăng ký mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ cơ quan phường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, động viên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; giúp đỡ  những đảng viên gặp khó khăn trong công tác. Đối với những đảng viên khó khăn về đời sống, chi bộ kịp thời động viên, giúp đỡ về vốn từ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Quan tâm về quan hệ xã hội của đảng viên, cấp uỷ, chi bộ thường xuyên nhắc nhở đảng viên trong chi bộ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống, thực hiện đúng những quy định của Đảng đối với đảng viên. Khi phát hiện đảng viên có quan hệ xã hội không lành mạnh, nhiều cấp uỷ gặp gỡ, phân tích cho đảng viên thấy rõ để có phương hướng sửa chữa kịp thời.

Quản lý hồ sơ của đảng viên và thẻ đảng viên, đảng ủy các phường ở quận Nam Từ Liêm và cán bộ làm công tác tổ chức đảng ở các phường đã làm tốt công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ đảng viên, không để thất lạc, từng bước thực hiện quản lý thông tin cá nhân đảng viên trên máy vi tính. Hằng năm, việc bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định, kịp thời với ý thức trách nhiệm và mang tính chủ động cao nên hồ sơ đảng viên được quản lý chặt chẽ, giúp cho cấp uỷ cấp trên nắm chắc và có hệ thống về lý lịch, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của từng đảng viên ở các đảng bộ phường.

Đảng bộ các phường ở quận Nam Từ Liêm đã vận dụng tốt các phương thức: quản lý đảng viên thông qua việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thông qua sinh hoạt chi bộ; thông qua phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương và cơ sở; thông qua kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân; thông qua công tác quản lý hồ sơ...

Sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên đang cư trú trong công tác quản lý đảng viên ở các đảng bộ phường đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, khắc phục biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm với địa phương nơi cư trú; tạo ra tính tự giác, gương mẫu trong việc chấp hành những chủ trương, quy định của Đảng và chính quyền địa phương, nâng cao uy tín của họ với nhân dân.

Quận uỷ, các cấp uỷ đã xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Quận ủy đã ban hành các quy định về giải quyết đơn thư tố cáo trong đảng bộ, quy định về giám sát cán bộ đảng viên thuộc Quận ủy quản lý, quy định về giải quyết kỷ luật đảng trong Đảng bộ. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề.

Bằng nhiều biện pháp, Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm đã thực hiện tốt quản lý đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất