Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mường Nhé
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Nhé nhiệm kỳ 2015-2020.

Huyện ủy Mường Nhé đã xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Ban Thường vụ Huyện ủy đã  ban hành Nghị quyết số 07 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ trên địa bàn bản, khu dân cư, điểm bản” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07. Trong đó ngoài các yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định chung, huyện đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần; phấn đấu ít nhất 95% chi bộ có nội dung sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm, thảo luận và ban hành nghị quyết khả thi, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; bảo đảm mỗi kỳ sinh hoạt của tất cả các chi bộ có từ 90% đảng viên trong chi bộ tham dự; phấn đấu ít nhất 60% số buổi sinh hoạt chi bộ có sự tham dự của cấp ủy cấp trên; 100% chi bộ có tài liệu sinh hoạt chi bộ và sử dụng có hiệu quả tài liệu trong sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết, chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi, cụ thể để thực hiện.  

Hằng năm, Huyện ủy Mường Nhé tổ chức kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng, gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn công tác đảng, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho tất cả bí thư chi bộ trên địa bàn huyện về các nội dung như: Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt, công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, phương pháp tiến hành sinh hoạt, việc ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng quy chế hoạt động, xác định mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, bản và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ bí thư chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 42/42 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, bí thư chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp  tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ đề từng năm hoặc theo nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề đang đặt ra, bức xúc của địa phương. Phân công lãnh đạo cấp huyện và xã về dự sinh hoạt với cơ sở; có phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt từng chi bộ về các nội dung: địa điểm sinh hoạt, cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ buổi sinh hoạt, nội dung và tiến trình sinh hoạt, kiến nghị và đề xuất của chi bộ, đảng viên, nhận xét và đánh giá của tổ công tác; phiếu được tổng hợp gửi Thường trực Huyện ủy và có thông báo gửi về cơ sở để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, huyện ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề, trong đó hướng dẫn cụ thể nội dung, tiến trình, cách thức thực hiện. Với cách làm này, các cấp ủy vừa nắm được tình hình, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh kịp thời những chi bộ, đảng bộ chưa làm tốt,  nắm được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. 

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, bằng những cách làm mới, sáng tạo, kiên trì của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ qua đã được thực hiện nền nếp, nghiêm túc. Tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao, tính chiến đấu của đảng viên và chi bộ có tiến bộ rõ rệt; chất lượng các nghị quyết của chi bộ được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường; có tổ chức cơ sở đảng trước đây gần như mất sức chiến đấu, nay đã có chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai kịp thời, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ, được sự ủng hộ trong nhân dân. Việc dự sinh hoạt chi bộ và xuống cơ sở thường xuyên đã giúp cán bộ huyện, xã có cơ hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời; đảng viên ở cơ sở tin tưởng, gắn bó với lãnh đạo các cấp.  

Kết quả này đã góp phần quan trọng tạo nên thành quả chung trên tất cả các lĩnh vực của huyện Mường Nhé trong thời gian qua, an ninh, chính trị được giữ vững. Kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, một số vụ việc phức tạp, kéo dài từ nhiều năm trước, nay được giải quyết, tình hình ổn định, nhân dân tích cực tham gia sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của huyện phát triển, xuất hiện nhiều mô hình mới trong chăn nuôi, trồng trọt. Công tác dồn điền, đổi thửa thực hiện hiệu quả. Thông qua việc tuyên truyền, triển khai tại các chi bộ và các buổi sinh hoạt cộng đồng, đã tạo sự thống nhất, đồng thuận, hăng hái tham gia của đảng viên và nhân dân trong phát triển cây công nghiệp ngắn hạn, trong đó có cây keo tai tượng. Đến nay việc trồng cây keo tai tượng trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Phong trào trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, phát triển các mô hình kinh tế được nhân dân tích cực thực hiện, đời sống người dân cải thiện đáng kể,  từng bước xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất