Mô hình sinh hoạt chi bộ ấp kiểu mẫu ở Châu Thành (Đồng Tháp)
Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành, phát biểu tại Hội nghị sơ kết mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy có Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 19-4-2016 về xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ ấp, khóm kiểu mẫu. Theo đó, huyện chọn 3 chi bộ ấp, khóm (chi bộ ấp Hòa Trung, xã Hòa Tân; chi bộ ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông; chi bộ khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ) làm điểm; các xã chọn ít nhất 1 chi bộ ấp, khóm làm điểm sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu. Đảng ủy các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt đến tất cả đảng viên ở các chi bộ ấp, khóm.

Qua triển khai các chi ủy chi bộ ấp, khóm và đảng viên đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, xác định được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đúng hơn vai trò hạt nhân lãnh đạo chi uỷ, chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc theo Điều lệ Đảng quy định. Nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, khắc phục nhanh những hạn chế, khuyết điểm, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể cấp ủy và đảng viên chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban đảng của Huyện ủy mời đại diện thường trực 12 đảng ủy xã, thị trấn tham dự buổi sinh hoạt chi bộ điểm của ấp Hòa Trung (xã Hòa Tân) để rút kinh nghiệm chung trong lãnh đạo thực hiện. Qua triển khai kế hoạch xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu, các chi ủy chi bộ ấp, khóm được chọn làm điểm đều thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí chi ủy viên chi bộ tham mưu giúp chi bộ chuẩn bị chương trình, nội dung họp chi bộ bảo đảm theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Qua 1 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chi bộ được Ban Thường vụ Huyện uỷ chọn làm điểm đã nắm chắc được chức năng nhiệm vụ, nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị tốt hơn. Bên cạnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính của chi bộ trong tháng trước, nhận xét tư tưởng của đảng viên và đề ra chương trình thực hiện trong tháng tiếp theo, những vấn đề trọng tâm, cần thiết được đồng chí chủ trì gợi ý thảo luận để chi bộ cùng bàn bạc, trao đổi, trong đó chú trọng nhất là về các vấn đề về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn... Đặc biệt các cấp uỷ, chi bộ đều tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay cho nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng phong phú, thiết thực. Hầu hết các chi bộ đều quy định ngày họp định kỳ hằng tháng, thống nhất địa điểm và thông báo cho đảng viên biết để tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Các chi bộ kiểu mẫu về cơ bản đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ấp, khóm, làm tốt công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ; thực hiện duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Sinh hoạt chuyên đề đã được các chi bộ chú trọng, đều thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề theo quy định mỗi quý một lần, tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã tập trung tháo gỡ được nhiều vướng mắt, khó khăn trong thực tiễn lãnh đạo ở địa bàn dân cư. Hầu hết chi bộ đều có các loại sổ ghi chép và thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị của Đảng theo đúng hướng dẫn của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra đảng uỷ.

Các đảng viên trong chi bộ đều thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ, có sổ ghi chép khi sinh hoạt. Trong năm chi bộ đã quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, làm tốt công tác vận động quần chúng. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng vên hàng năm, các chi bộ kiểu mẫu đều xếp loại trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu (chi bộ ấp Hoà Trung, xã Hoà Tân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2016). 

Các chi bộ được chọn làm điểm của huyện và xã đều thực hiện tốt hình thức, trang trí phòng họp bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Nổi bật nhất là chi bộ ấp Hòa Trung, tuy không có trụ sở làm việc phải tổ chức sinh hoạt chi bộ luân phiên ở nhà đảng viên nhưng thực hiện việc trang trí nơi họp rất nghiêm túc, trang nghiêm, có đầy đủ phông màn, bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bình hoa tươi và mâm trái cây. Chi bộ bố trí chỗ ngồi cho chủ tọa, chi ủy viên và đảng viên bảo đảm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đảng viên đến tham dự sinh hoạt chi bộ bảo đảm thời gian quy định, ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng trên 90%, những trường hợp đảng viên vắng họp đều báo cáo, xin phép chi bộ với lý do chính đáng, được chi bộ thống nhất.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi uỷ chi bộ hằng tháng tổ chức họp trước khi họp chi bộ để chuẩn bị tốt nội dung chương trình cho buổi sinh hoạt định kỳ. Đa số các chi uỷ đã đổi mới phương pháp lãnh, chỉ đạo, điều hành, cải tiến về nội dung, chuẩn bị kỹ những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo; phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm tập thể trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. Trong sinh hoạt chi ủy chi bộ, các chi ủy thể hiện khá tốt công tác chuẩn bị nội dung họp chi uỷ, chi bộ, thống nhất quan điểm, kiểm điểm lại kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng qua, tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của chi bộ cần giải quyết để đưa ra giải pháp cụ thể thực hiện.

Các chi bộ thực hiện tốt chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo các hướng dẫn của cấp trên; nội dung sinh hoạt chi bộ có bước đổi mới theo hướng ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần đưa ra tập thể bàn bạc, dự kiến được những vấn đề phát sinh cần thảo luận; đánh giá kết quả những việc làm được, những việc chưa làm được để tìm nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện. Phát huy trí tuệ tập thể trong việc đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ; nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tình hình đảng viên chấp hành, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình gắn với công tác kiểm tra chấp hành, tập trung tìm giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chi bộ đề ra.

Bám sát Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 29-5-2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hướng dẫn về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ ấp, khóm (hiện nay Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU thay Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU). Theo đó, khi chuẩn bị họp, chi bộ tiến hành thu đảng phí, chào cờ (hát quốc ca bằng miệng), báo cáo tình hình đảng viên chi bộ, thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ. Tiếp đó, đồng chí bí thư chi bộ gợi ý được những vấn đề trọng tâm của chi bộ. Sau phần thảo luận, chủ tọa có giải trình những vấn đề đặt ra được đảng viên đồng tình, kết luận những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ theo phương hướng đề ra.

Qua sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ điểm có nhiều điểm đổi mới trong việc ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, năng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ; trách nhiệm của đảng viên góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ được sát hơn, phát huy được trí tuệ tập thể cấp ủy và chi bộ; nói đi đôi với làm, các nội dung sinh hoạt chi bộ đã được bàn bạc kỹ trong hội nghị cấp uỷ, chi bộ thảo luận sôi nổi trước khi biểu quyết, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân đảng viên phụ trách thực hiện. Nhiều chi bộ cũng đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong sinh hoạt các chi bộ đã phát huy được tính dân chủ, cởi mở, không khí sinh hoạt nhẹ nhàng, thẳng thắn, đảng viên góp ý chân tình đúng nội dung chi bộ đang bàn bạc. Đối với những ý kiến phản ánh của đảng viên về những sự vụ, sự việc xảy ra trong ấp, khóm hoặc góp ý cho đảng viên chi bộ những hạn chế, khuyết điểm được chi bộ tôn trọng, tiếp thu, cầu thị, giải thích tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ. Công tác điều hành buổi sinh hoạt, trực tiếp do đồng chí bí thư chi bộ chủ trì, bảo đảm đầy đủ quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã kịp thời nghiên cứu và thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước, thế giới, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho đảng viên; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và có định hướng, động viên kịp thời những đảng viên còn khó khăn, đặc biệt là những đảng viên có khó khăn về kinh tế để đảng viên yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đa số các đồng chí bí thư chi bộ gợi ý được những nội dung trọng tâm, bức xúc để chi bộ thảo luận, giải trình được những vấn đề đảng viên nêu ra, giữ vững mối đoàn kết trong nội bộ, kết luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện nhiệm vụ theo phương hướng nghị quyết chi bộ đề ra.

Nhìn chung, công tác triển khai, quán triệt Kế hoạch số 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ ấp, khóm kiểu mẫu được các đảng bộ xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có chọn chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm của xã, qua đó nhận thức của các cấp uỷ đảng và đảng viên được nâng cao. Cấp ủy đảng cơ sở và các chi ủy chi bộ ấp, khóm được chọn làm điểm nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nên trong thực hiện có sự đồng thuận, nhất trí cao và tập trung phân công chi ủy viên tham mưu chi bộ chuẩn bị chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và điều hành buổi sinh hoạt chi bộ đạt yêu cầu.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, bảo đảm nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Trong sinh hoạt chi uỷ, chi bộ, đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vẫn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Phương thức lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi ủy chi bộ, sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ, từng bước đã khắc phục được những hạn chế trong sinh hoạt đảng so với trước khi thực hiện việc xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu. Các chi bộ thực hiện tốt việc quản lý đảng viên, phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên, quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nghị quyết chi bộ, nên chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên góp phần thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà chi bộ đã đề ra trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

Tuy nhiên, vẫn còn có chi bộ ấp chưa có trụ sở làm việc phải sinh hoạt chi bộ luân phiên ở nhà đảng viên nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng nội dung phát biểu của đảng viên về những vấn đề nhạy cảm, có liên quan đến bí mật của nội bộ chi bộ. Chương trình sinh hoạt chi bộ có nơi còn thực hiện rập khuôn, cứng nhắc, chưa phát huy được tính sáng tạo, linh hoạt nên chưa tạo được không khí sinh động, nội dung thiếu phong phú trong cuộc họp. Phần gợi ý thảo luận của bí thư chi bộ (chủ trì cuộc họp) có một vài nội dung chưa sâu; có lúc đồng chí bí thư chi bộ thiếu chủ động định hướng nội dung, phần việc giúp đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp tiếp xúc công việc, chuẩn bị nội dung phát biểu nên các ý kiến phát biểu đa số ở các đồng chí đảng viên lớn tuổi. Còn một số đảng viên do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn phải xin ra khỏi Đảng hoặc vi phạm Điều lệ Đảng dẫn đến phải xoá tên trong danh sách đảng viên.

Nguyên nhân là do đảng ủy xã chưa có giải pháp hữu hiệu để chuẩn bị mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc cho các ấp. Chưa nghiên cứu sâu Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và các hướng dẫn có liên quan về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để mạnh dạn đề xuất chương trình họp chi bộ có nhiều nội dung phong phú hơn. Trình độ, nhận thức của cấp ủy viên, kể cả bí thư chi bộ chưa đồng đều, có trường hợp lớn tuổi nên gặp khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ, thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực trạng thiếu giải pháp, mô hình hỗ trợ đảng viên vượt qua khó khăn có hiệu quả và lâu dài để giúp đảng viên ổn định cuộc sống, an tâm công tác và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành tiếp tục triển khai nhân rộng xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ ấp, khóm kiểu mẫu ở tất cả các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn lại. Trong đó, tập trung lãnh đạo, triển khai, thực hiện đồng bộ một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và nhân dân. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng của đảng viên và xã hội để có định hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng đảng. Bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng việc nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng.

Thứ ba, phát huy vai trò của bí thư chi bộ; bí thư chi bộ quyết định tới chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng và chất lượng hoạt động của chi bộ nói chung. Đảng uỷ các xã, thị trấn chú trọng việc quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ giữ chức bí thư chi bộ, nhất là ở các chi bộ nông thôn.

Thứ tư, đảng uỷ các xã, thị trấn duy trì tốt việc phân công đảng uỷ viên phụ trách chi bộ thường xuyên tham dự sinh hoạt với các chi bộ; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc còn lại thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 19-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục hướng dẫn các chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở ngành trực thuộc Huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt và vận dụng xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ ấp, khóm kiểu mẫu phù hợp với từng loại hình cơ sở đảng theo đúng quy định. Đồng thời, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất