Toàn văn phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện giữa Phi-lip-pin và Trung Quốc

Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 trong vụ kiện giữa Phi-lip-pin và Trung Quốc.

Tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma đã tiến hành chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam để kỷ niệm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy tầm nhìn chung về tương lai. Nhân chuyến thăm, tại cuộc gặp giữa hai nhà Lãnh đạo vào ngày 23-5-2016, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung:

Bước ngoặt đổi mới của đất nước và nhân dân Cu-ba

Từ ngày 16 đến ngày 19-4-2016, tại Thủ đô La Ha-ba-na diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cu-ba (PCC) với gần 1.000 đại biểu và 280 khách mời.

Ba trụ cột - một mục tiêu

Tiếp tục đổi mới tư duy, đối ngoại Đảng đa dạng các kênh hợp tác, tăng cường mở rộng quan hệ với chính đảng các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ với đảng các nước láng giềng, bạn bè truyền thống. Với hơn 200 chính đảng ở 114 nước, trong đó có hơn 100 đảng cộng sản và công nhân, gần 50 đảng cầm quyền, gần 80 đảng đang tham gia quốc hội, nghị viện các nước, đối ngoại Đảng đã tạo nền tảng tin cậy chính trị vững chắc thúc đẩy quan hệ về mặt nhà nước, mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, tranh thủ hiệu quả sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tân Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bun-nhăng Vô-la-chít

Ngày 22-1, ​Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn bức điện.

167 đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi Điện mừng tới Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Theo Thông báo của Đoàn Thư ký, đến ngày 20-1-2016 đã có 167 đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi Điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điện mừng Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiến hành từ ngày 18 đến ngày 22-1-2016 tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi điện mừng. Tạp chí Xây dựng Đảng  trân trọng đăng toàn văn bức điện.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất