Lễ ký tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Quốc hội Căm-pu-chia, Lào và Việt Nam (CLV)
Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ký Tuyên bố chung.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Căm-pu-chia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ký Tuyên bố chung.

Trong khuôn khổ Đại Hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) tại Phnôm Pênh, Vương quốc Căm-pu-chia, 3 Chủ tịch Quốc hội đã gặp và thảo luận về các cách thức nhằm hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác và đối tác liên nghị viện hiện tại và trong tương lai, đồng thời nhất trí thông qua Quy trình Thủ tục của Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Căm-pu-chia - Lào - Việt Nam.

Với những cam kết chung đang được thực thi của Quốc hội 3 nước, Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Quốc hội Căm-pu-chia - Lào - Việt Nam (CLV) nhằm tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và lâu dài giữa 3 nước. Tuyên bố phù hợp với tầm nhìn của nhiều thế hệ Chủ tịch Quốc hội 3 nước, tiếp theo các cuộc gặp và thảo luận hữu nghị nhằm làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác và đối tác liên nghị viện của 3 Quốc hội. Quốc hội 3 nước duy trì các cơ chế nghị viện hiện có và tinh thần của Biên bản Cuộc họp được thông qua tại Bali, In-đô-nê-xi-a, ngày 21-3-2022 và Biên bản Hội nghị tham vấn 3 Uỷ ban Đối ngoại CLV được thông qua tại tại Sapa, Việt Nam, ngày 18-10-2022 là kết quả các cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước.

Tuyên bố chung trên cơ sở nhận thức sự cần thiết tiếp tục duy trì và bảo vệ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa 3 cơ quan lập pháp nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của 3 nước trên tất cả các cấp. Quốc hội 3 nước tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của 3 nước và của khu vực. Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thoả thuận, chương trình hành động và các dự án hợp tác mà Chính phủ 3 nước đã thống nhất cũng như các thoả thuận đa phương mà 3 nước là thành viên. Thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong thực thi các chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Quốc hội 3 nước, với Tuyên bố chung được ký kết, 3 Chủ tịch Quốc hội Căm-pu-chia, Lào, Việt Nam thống nhất nâng cấp cơ chế Hội nghị hiện nay giữa các Ủy ban của Quốc hội 3 nước thành “Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Căm-pu-chia - Lào - Việt Nam” được tổ chức 2 năm một lần, do 3 Chủ tịch Quốc hội chủ trì và đồng chủ trì trên cơ sở luân phiên và theo thứ tự bảng chữ cái. Quốc hội 3 nước, với vai trò và nhiệm vụ của mình, sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quốc hội 3 nước giao Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Vương quốc Căm-pu-chia, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối việc tổ chức Hội nghị. Ban Thư ký và Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm triển khai và nỗ lực thực hiện các cam kết trong Tuyên bố chung, phù hợp với Quy trình thủ tục và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất