Lễ ký biên bản hợp tác Quốc hội Việt Nam - Căm-pu-chia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Căm-pu-chia Samdech Heng Samrin ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội hai nước.

Theo đó, Quốc hội Căm-pu-chia và Quốc hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác thông qua đối thoại, tham vấn, đào tạo chung và nâng cao năng lực, qua trao đổi chuyến thăm; cam kết chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Căm-pu-chia sẽ xây dựng một Kế hoạch hành động chung để: thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa các Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban hoặc Ban, các Nhóm nghị sĩ, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, các Nữ nghị sĩ và Nghị sĩ trẻ; tổ chức hội thảo, cuộc họp, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và lợi ích chung thông qua ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Căm-pu-chia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Căm-pu-chia Samdech Heng Samrin.

Hai Bên phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên. Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát, đôn đốc các chương trình hợp tác và phát triển chung dọc khu vực biên giới của hai Bên, đặc biệt là các sáng kiến và kế hoạch đã được hai Chính phủ thông qua nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển dọc khu vực biên giới. Hai bên thúc đẩy trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn khu vực và trong nước. 

Hai Bên xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy các giải pháp đa phương đối với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững, an ninh lương thực - năng lượng - nguồn nước và an ninh y tế; tổ chức các chuyến thăm chính thức và các đoàn trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Căm-pu-chia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam; tiến hành các chương trình trao đổi và nâng cao năng lực cho cán bộ hai Bên.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Căm-pu-chia Leng Peng Long đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Căm-pu-chia Leng Peng Long đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Bản ghi nhớ nhằm góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Căm-pu-chia và phát huy những kết quả hợp tác tích cực giữa cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước trong những năm qua, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Căm-pu-chia thống nhất tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. 

Hai Bên cũng xác định rõ các hình thức, hoạt động hợp tác chủ yếu như: trao đổi đoàn để nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; có thể luân phiên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa, thể thao với các nội dung và hình thức phù hợp; phối hợp; thống nhất về kế hoạch trao đổi đoàn; thúc đẩy việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến Quốc hội mỗi nước phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước. 

Nhân dịp này, Quốc hội Việt Nam trao tặng Quốc hội Căm-pu-chia số trang thiết bị, tin học văn phòng để phục vụ hoạt động văn phòng của các cơ quan Quốc hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất