Hậu Giang: Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định, tặng hoa cho các cán bộ.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bên phải); đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  (bên trái) trao quyết định, tặng hoa cho các cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: đồng chí Châu Minh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được thôi việc theo nguyện vọng; đồng chí Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giới thiệu hiệp thương tham gia thành viên Ủy ban, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định: đồng chí Võ Văn Trung, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025, để điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, giới thiệu bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Trần Văn Thiệu, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026, để điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và tỉnh nhằm bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua; đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ khi nhận nhiệm vụ mới phải phát huy năng lực, sở trưởng của mình, đặc biệt là nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí vừa nhận quyết định bắt nhịp nhanh với công việc, thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. 

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất