Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lam

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm.

Tại Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 10-9-2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1972. Trải qua quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm từng giữ các chức vụ: Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, tại Quyết định 1065/QĐ-TTg ngày 10-9-2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Lê Tấn Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 14-9-2022.

Đồng chí Lê Tấn Dũng

Đồng chí Lê Tấn Dũng.

Hiện nay, đồng chí Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; khối các trường đại học thuộc Bộ; công tác Văn phòng; công tác Đảng - Đoàn thể; Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng; Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

Đồng chí Lê Tấn Dũng phụ trách các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục); Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc); Văn phòng Ban Cán sự đảng; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trường Đại học Lao động - Xã hội; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định 1062/QĐ-TTg bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Văn Phúc giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 22-9-2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc.

Hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Phúc phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về toán; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; phụ trách địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trải qua nhiều cương vị công tác: Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh; Trưởng Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Ngày 22-9-2017, đồng chí Nguyễn Văn Phúc được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất