Đồng chí Bùi Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam
Đồng chí Bùi Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Theo Quyết định, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam thay đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã được phân công công tác khác.

Đồng chí Bùi Quang Huy sinh năm 1977, quê quán Nghệ An, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Thạc sỹ Luật học.

Đồng chí Bùi Quang Huy có quá trình trưởng thành từ môi trường công tác Đoàn, trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 6-2010 đến tháng 9-2016, đồng chí Bùi Quang Huy giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học, Trung ương Đoàn, sau đó là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy là Bí thư Trung ương Đoàn các khóa X, XI (từ tháng 9-2016 đến tháng 11-2020), Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (tháng 12-2018 đến tháng 12-2021); từ ngày 1-12-2020, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI.

Tại Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Bùi Quang Huy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI diễn ra ngày 25-8-2022, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã được bầu làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất