Đồng chí Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Xuân Cường đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: H.Hào)

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Xuân Cường đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để đại biểu HĐND thành phố bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Bùi Xuân Cường.

Với kết quả bầu: có 80/85 đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu đồng ý bầu đồng chí Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đạt t lệ 94,1%.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Bùi Xuân Cường cho biết: Nếu được tín nhiệm, giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách đô thị, tôi cam kết tập trung triển khai thực hiện 13 chương trình, đề án thành phần của Chương trình đột phá phát triển hạ tầng, 6 mục tiêu thuộc khối đô thị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và phát triển đô thị hiện nay, ưu tiên vào 3 nhóm công việc chính:

Lĩnh vục quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị: Tập trung chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng bộ với quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và không gian. Tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển Thành phố từ quy hoạch. Ưu tiên quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị theo định hướng quy hoạch và phát triển lấy hệ thống giao thông công cộng là chủ đạo để phát triển đô thị, lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung dân cư (TOD), hình thành các cộng đồng cư dân có mật độ nén cao, xung quanh hệ thống vận tải hành khách công cộng chất lượng cao, đặc biệt là xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị, các đầu mối giao thông lớn.

Đồng chí Bùi Xuân Cường trình phát biểu sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: H.Hào)

Đồng chí Bùi Xuân Cường phát biểu sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: H.Hào).

Lĩnh vực xây dựng: Thúc đẩy thủ tục, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới như Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông – TP. Thủ Đức, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Nam thành phố, Khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa...

Hoàn thiện nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở cho từng năm. Ưu tiên việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, nhà ở dành cho công nhân và người dân có thu nhập thấp. Phấn đấu đạt tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2 và đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5 m2/người.

Tập trung phát triển xây dựng theo hướng đô thị xanh, văn minh; nâng cao năng lực thiết kế, thi công xây lắp với kỹ thuật cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường.

Đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ chung cư; Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở riêng lẻ sau xây dựng mới.

Lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường: Tập trung triển khai Đ án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn thành phố. Tăng cường chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Khắc phục tình trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng không đồng bộ với công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, gây ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí xây dựng các dự án hạ tầng đô thị.

Tập trung các giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030. Tiếp tục các giải pháp đẩy mạnh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đẩy nhanh việc chuyển đối công nghệ xử lý rác của các nhà máy; phấn đấu còn dưới 20% rác sinh hoạt được xử lý bằng chôn lấp vào năm 2025.

Lĩnh vực quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội): Phấn đấu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Tập trung vào 17 dự án vốn ngân sách và hoàn tất thủ tục chuẩn bị, mời gọi đầu tư đối với 7 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Tập trung triển khai 3 dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách đã được HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 05/NQ- HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, giải quyết đồng thời yêu cầu thoát nước để chống ngập, cải thiện vệ sinh môi trường, di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị (rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, kênh Hy Vọng), triển khai 14 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: H.Hào)

Đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: H.Hào).

Quá trình công tác

Đồng chí Bùi Xuân Cường, sinh 1975, quê quán: Hoa Lư, Ninh Bình.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ xây dựng công trình, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ quản lý hành chánh công, kỹ sư xây dựng cầu đường.

2009: Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

2014: Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

2015: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

2019: Được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (lần thứ 2)

10-2022: Được HĐND TP. Hồ Chí Minh bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất