Chính sách tháo gỡ khó khăn cho nhân viên Ngành Y tế sau đại dịch COVID-19
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ảnh: VGP. 

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra, để kịp thời động viên cán bộ, viên chức Ngành Y tế tham gia phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị quyết như: Nghị quyết 37 ngày 29-3-2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 16 ngày 8-2-2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch, trong đó quy định cụ thể các mức phụ cấp phòng, chống dịch cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch ở các mức độ công việc khác nhau; Nghị quyết số 58 ngày 8-6-2021 của Chính phủ về quy định chế độ chống dịch cho các tình nguyện viên, học sinh, sinh viên, chế độ tiêm chủng và tiêm phòng vắc-xin ngừa COVID-19; Nghị quyết số 86 ngày 6-8-2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng dịch COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 145 ngày 19-11-2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19...

Cùng với việc quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức Ngành Y tế cũng đã huy động nhiều nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ cho viên chức Ngành Y tế nhằm giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cho cán bộ Ngành Y tế yên tâm công tác, phục vụ lâu dài trong Ngành, tăng cường xã hội hóa ở những cơ quan có điều kiện để tăng thu nhập cho viên chức y tế, đặc biệt là các y, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức y tế, xây dựng văn hóa công sở, tạo điều kiện cho cán bộ gắn bó, tự hào về nghề nghiệp, đơn vị công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng cho biết, để nâng cao chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với cán bộ, viên chức y tế, ngày 27-10-2022, Bộ Y tế đã trình Chính phủ để ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56, ngày 4-7-2011.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin, mức phụ cấp theo nghề áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành y tế, thì Bộ Y tế sẽ triển khai văn bản hướng dẫn ngay khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tiền lương nhà nước và Bộ Nội vụ.

Với các địa phương, Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục cải thiện, đầu tư môi trường, điều kiện làm việc của các cơ sở y tế trên địa bàn. Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, nhằm cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến y tế cơ sở, góp phần bảo đảm công bằng, hiệu quả trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho viên chức Ngành Y tế đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại địa phương. "Hiện nay, một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập cơ sở để hỗ trợ cho nhân viên y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin thêm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất