Chủ động hơn nữa trong phối hợp chăm lo đời sống cho hội viên cựu chiến binh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh: qdnd.vn.

Thông báo nêu rõ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027, bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, khoa học, bảo đảm chất lượng nội dung và đúng nguyên tắc.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, công tác chuẩn bị đến nay đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội và tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp.

Về chủ đề Đại hội, Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất với chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Trung thành - Đoàn kết -  Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, cần lưu ý, do nhiệm kỳ Đại hội VII của Hội kéo dài đến năm 2027, có sự giao thoa về thời gian giữa Đại hội XIII của Đảng và Đại hội kế tiếp. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị cân nhắc điều chỉnh để bảo đảm tính phù hợp.

Thời gian tới, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 6-5-2021; chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai công tác chuẩn bị, công tác cán bộ và tổ chức đại hội thành công, bảo đảm nội dung, nguyên tắc, chất lượng theo đúng kế hoạch.

Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện phối hợp tổ chức Đại hội và tuyên truyền các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ đã đề ra.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ động làm việc với Bộ Nội vụ để đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định hiện hành; khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền xem xét kịp thời, quyết định vào thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội và hội viên phát huy bản chất, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên; tuyên truyền, động viên các cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Các cấp Hội cần tích cực tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cựu chiến binh và nhân dân. Tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, gắn kết đồng chí, đồng đội và nhân dân; giữ vững và lan tỏa hình ảnh “Cựu chiến binh - Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; làm tốt công phát triển hội viên mới, bảo đảm chất lượng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất