Biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh cùng đại diện các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Long An, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong học tập và làm theo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với những mô hình hay, việc làm tốt góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tính tự giác, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Ngọc Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai kế hoạch số 20-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện phải được tiến hành một cách sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đã nhấn mạnh vai trò của các cấp ủy đảng Long An trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Long An chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05, đặc biệt chú trọng các yêu cầu mới đối với việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo, thực hiện đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải thể hiện sự gương mẫu trong xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Văn Lẳm (bên phải) - cá nhân cao tuổi nhất được khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, 20 tập thể, 49 cá nhân tiêu biểu đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 5 tập thể, 5 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, UBND tỉnh khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích nổi bật trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất