Đảng bộ Sài Sơn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Lãnh đạo xã Sài Sơn trong buổi làm việc với đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong đi nghiên cứu thực tế tại địa phương.
Phát huy truyền thống quê hương

Sài Sơn, một vùng quê xứ Đoài, nơi có thắng cảnh chùa Thầy được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây cũng là nơi sinh ra nhiều bậc hiền tài cho đất nước và vinh dự được đón Bác Hồ về ở và làm việc thời kỳ kháng chiến. Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây (cũ). Vào những năm 1930, khi chưa có xóm làng nào trong tổng Luật Sài (Sài Sơn ngày nay) có cơ sở cách mạng, thì không ít người dân vùng núi Thầy đã sớm được giác ngộ chủ nghĩa cộng sản. Từ một vài chiến sĩ cách mạng bắt rễ vào quần chúng, phong trào cách mạng đã lan rộng và chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây (cũ) đã ra đời tại đây. Chi bộ đảng ra đời đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng không chỉ với vùng núi Thầy mà còn có ý nghĩa rộng hơn đối với toàn tỉnh...

Phát huy truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Sài Sơn ngày nay nỗ lực xây dựng quê hương, phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống nhân dân. Từ những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực, Đảng bộ và nhân dân Sài Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chống Mỹ cứu nước, hơn 400 huân, huy chương các loại cho cán bộ, nhân dân có thành tích tham gia chống Mỹ cứu nước ở cơ sở... Truyền thống đó tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Sài Sơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới đạt được những thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước xóa đói nghèo... Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, cả 6/6 làng được công nhận làng văn hóa. Kinh  tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24,1 triệu đồng/năm, tăng 65% so với năm 2011. Sản lượng lương thực đạt 5812 tấn, đạt 119% so với kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 548 hộ, chiếm 12%, đến năm 2015 đã giảm xuống còn 212 hộ chiếm 3,5%. Công tác xây dựng nông thôn mới gần đạt hết tiêu chí...

Những thành quả đó là sự phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân. Sài Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước xây dựng quê hương, người dân trong xã sẵn sàng hiến đất để xây dựng đường giao thông, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hàng trăm triệu đồng… trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm, Đảng ủy xã Sài Sơn nêu cao tinh thần rèn luyện đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ và của các chi bộ, cán bộ, đảng viên đã thảo luận các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh liên hệ chặt chẽ với những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục. Nhờ vậy, trong Đảng bộ đã từng bước có sự chuyển biến về đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí chủ chốt ở đơn vị trong việc nâng cao phẩm chất, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Từng cán bộ, đảng viên đã có ý thức cao hơn về thực hành tiết kiệm các khoản kinh phí tổ chức các hoạt động trong năm; tiết kiệm thời gian; tiết kiệm trong sử dụng tài sản của cơ quan.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Sài Sơn đã nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, giải quyết những vụ việc tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân như tập trung giải quyết các vấn đề về đơn thư khiếu nại của công dân, vấn đề đất đai, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội ở địa phương... Những việc làm đó đã mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh năm 2011 là 8/12 chi bộ, đạt 67%; năm 2014 và 2015 đã tăng lên và duy trì ở mức 10/13 chi bộ, chiếm tỉ lệ 77%, không có chi bộ yếu kém. Hằng năm Đảng bộ xã đều được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, năm 2013, 2014 Đảng bộ được nhận cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức, cá nhân điển hình được xã, huyện và thành phố khen thưởng như: ông Nguyễn Đức Thịnh, Hà Đình Tưởng, Hội Người Cao tuổi xã có nhiều thành tích trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã được thành phố khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mặt trận Tổ quốc. Ông Tạ Quang Hải là tấm gương điển hình trong ủng hộ kinh phí để xây dựng nông thôn mới. Ông Đào Trọng Lương, Nguyễn Tuấn Văn, Nguyễn Văn Sỹ được khen thưởng về thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế trang trại...

Kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp thêm động lực để Đảng bộ Sài Sơn nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể. Đồng thời đây là cơ sở để cán bộ, đảng viên, nhân dân Sài Sơn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất