Thái Bình xây dựng Đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ
Đồng chí Phạm Văn Tuân (thứ 3 từ trái sang), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu năm 2021. Ảnh: TL.
Quan điểm và mục tiêu của Đề án
Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ kiểu mẫu trước hết phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan của cấp ủy các cấp ban hành. Mỗi loại hình chi bộ lựa chọn một số nội dung, yêu cầu đặc thù, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm đội ngũ đảng viên để phát huy thế mạnh, giảm thiểu hạn chế, nhờ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Mục tiêu của Đề án: Thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu từ đầu năm 2022; mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khảo sát chọn trong mỗi loại hình chi bộ từ 1 đến 3 chi bộ để chỉ đạo thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; hằng năm sơ kết, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện các năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có từ 90% số chi bộ trở lên đạt mức chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% số chi bộ trong tỉnh đạt tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Áp dụng với 5 loại hình chi bộ

Đề án quy định Khung tiêu chí về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu áp dụng đối với 5 loại hình chi bộ phổ biến, gồm: Mô hình chi bộ kiểu mẫu ở khu dân cư gồm có thôn và tổ dân phố. Mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các cơ quan hành chính của Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội. Mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế và sự nghiệp khác. Mô hình chi bộ kiểu mẫu trong lực lượng vũ trang ở đơn vị chiến đấu và đơn vị hành chính, nghiệp vụ. Mô hình chi bộ kiểu mẫu trong doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất