Nghệ An triển khai kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Nhiều cấp ủy quan tâm kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức. Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL.
Tích cực triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát

Trong quý I-2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức kiểm tra, giám sát và tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát 3 cuộc: (1) Tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TU ngày 12-3-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13-3-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” tại huyện Tương Dương; (2) Tổ chức giám sát về công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại huyện Diễn Châu; (3) Tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27-10-2021 của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 tại huyện Nghĩa Đàn.

Một số điểm mới

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã có sự đổi mới cả về “lượng” và “chất”: Tăng số kỳ kiểm tra giám sát (mỗi tháng đều tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 1 cuộc). Thực hiện phương châm "1 tăng, 3 giảm”: Tăng nội dung kiểm tra, giám sát (có thể lồng ghép nhiều nội dung); giảm thành viên đoàn kiểm tra, giám sát (mỗi đoàn tối đa 4 người, kể cả đồng chí trưởng đoàn); giảm thời gian kiểm tra, giám sát (kiểm tra, giám sát ở đơn vị sở, ngành tối đa 1 ngày, ở đơn vị cấp huyện tối đa 1.5 ngày); giảm thiểu các thủ tục hành chính (họp thành viên đoàn, không tổ chức làm việc riêng tại các đơn vị cấp dưới được kiểm tra mà tổ chức làm việc chung tại đơn vị được kiểm tra; yêu cầu chuyển tài liệu để các thành viên đoàn nghiên cứu trước...).

Nội dung kiểm tra, giám sát phong phú, ngoài việc giám sát về tổ chức bộ máy, biên chế; công tác cán bộ; công tác nghiệp vụ đảng viên; việc thực hiện Đề án về “xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020"; Đề án về “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014-2020”. Năm 2022 đã triển khai giám sát chuyên đề về chất lượng, chế độ sinh hoạt chi bộ, về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai kịp thời công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, chỉ ra giải pháp khắc phục, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Mặt khác, kiểm tra, giám sát đã giúp tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, sơ hở trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong công tác cán bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất