Bình Xuyên nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định đến thành công trong quá trình lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua Huyện ủy Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Vĩnh Phúc đẩy mạnh Chương trình Khuyến nông tỉnh giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu tạo ra lợi thế so sánh các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Những điểm nhấn trong quá trình đô thị hóa của Vĩnh Phúc

Ngay sau khi tái lập tỉnh năm 1997, Vĩnh Phúc đã chú trọng công tác quy hoạch, đưa công tác quy hoạch đi trước một bước, như Quy hoạch chung đô thị mới Mê Linh, Quy hoạch chung TP. Vĩnh Yên, Quy hoạch chung thị xã Phúc Yên, quy hoạch mạng lưới khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Song song với đó là thu hút đầu tư, triển khai một số dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và khu du lịch để lấy đó làm nền tảng cho quá trình đô thị hoá sau này.

Vĩnh Phúc: 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đạt và vượt

HĐND tỉnh khóa XVI tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Kỳ họp thứ 14 để thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bàn phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Vĩnh Phúc gửi, nhận văn bản điện tử

Tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các ngành chức năng và các huyện, thành phố của tỉnh tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn.

Vĩnh Phúc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh phát triển

Nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại.

“Vĩnh Phúc - điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp châu Âu và Hoa Kỳ”

Thông điệp này được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh và gửi đến tất cả các nhà đầu tư đến từ châu Âu, Hoa Kỳ tại Hội thảo xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 27-11 tại TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Hội thảo do UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Thương mại châu Âu, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị thông minh ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) cả về tiến độ, hiệu quả và chất lượng. Trong đó nổi bật là việc quy hoạch xây dựng NTM một cách bài bản, có chiều sâu từ rất sớm. Chính nhờ thận trọng, không nôn nóng, lấy hiệu quả làm đầu mà ngay khi có chủ trương xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị thông minh, tỉnh không hề bỡ ngỡ, trái lại còn gặp không ít thuận lợi trong việc triển khai, thu nhiều thành quả đáng khích lệ.

Vĩnh Phúc quan tâm phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần vào sự ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hộị, tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và các cấp uỷ đảng đã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên. Nhiều nghị quyết, đề án về nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên được triển khai thực hiện với những giải pháp mang tính đột phá đã tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất