Sóc Trăng: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đi vào trọng tâm, hiệu quả
Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ dự nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ dự nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Kinh tế, văn hóa - xã hội: nhiều kết quả tích cực

Sản xuất, tiêu thụ lúa, hoa màu, cây ăn trái tương đối thuận lợi; đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển; thiệt hại trên tôm nuôi giảm so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển, số lượt khách, doanh thu du lịch tăng so cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện. Luỹ kế đến nay, tỉnh có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 16 xã nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 18,38 tiêu chí/xã; 3 đơn vị huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sàn giao dịch điện tử. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 65.597 tỷ đồng, đạt 82% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng gần 29% so cùng kỳ. Ngành dịch vụ vận tải, du lịch tiếp tục trên đà phục hồi và tăng trưởng. Từ đầu năm đến nay, tổng lượt khách du lịch khoảng 2,2 triệu lượt, tăng 9,9% so cùng kỳ, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng 2,8% so cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp và làm việc với 108 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng ký thực hiện các dự án đầu tư; có 3 dự án cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.153 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2023 gần 3.778 tỷ đồng, đạt 84,8% so dự toán năm 2023, tăng gần 13% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa khoảng 3.756 tỷ đồng, đạt gần 85% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 13% so cùng kỳ.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng so cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các công trình, dự án, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đạt được kết quả tích cực.

Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Phối hợp triển khai đầu tư hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi.

Thực hiện hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 25-8-2023; xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 10 năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (giữa), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (trái) và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (phải) tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (giữa), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (trái) và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (phải) tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm tổ chức, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023, khai giảng năm học 2023-2024; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông tăng so năm học trước. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được tăng cường.

Việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. 9 tháng đầu năm 2023, giải quyết việc làm cho 21.157 lao động (trong đó, có 307 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động); thực hiện tốt công tác lao động, việc làm, tư vấn việc làm cho 15.475 lượt người lao động; chính sách dân tộc được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư, phát triển sản xuất. Triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh,…

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% thủ tục hành chính của tỉnh (1.834 thủ tục) được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh triển khai thực Nghị quyết số 07-NQ-TU ngày 27-10-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV và Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 6-10-2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đi vào trọng tâm, hiệu quả

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định; hầu hết cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt và kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ; mở các đợt sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự chuyên đề sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh; triển khai sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2023: “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh theo quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2023.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 10-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh năm 2023 và Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XI. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng theo quy trình, thủ tục.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp 1.660 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 48.739 đồng chí. Công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú; việc xem xét miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên, xoá tên đảng viên và cho ra khỏi Đảng bảo đảm đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; việc thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét tặng Huy hiệu Đảng cho 848 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đã ban hành, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chủ động nắm tình hình hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất, chú trọng những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân quan tâm. Từ đầu năm đến nay, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 420 tổ chức, 481 đảng viên (tăng 65 tổ chức, 9 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022). Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 đảng viên (tăng 5 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022); Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức. Giám sát chuyên đề 218 tổ chức, 306 đảng viên (tăng 48 tổ chức, 87 đảng viên so cùng kỳ năm 2022); thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm./.     

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất