Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Căm-pu-chia Hun Sen
Một ủy viên Hội đồng xã, phường hoàn thành việc bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trường THPT Preah Sisowath ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh.

Một ủy viên Hội đồng xã, phường hoàn thành việc bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trường THPT Preah Sisowath ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh.

Nội dung bức thư có đoạn viết:

Với tình cảm đồng chí, láng giềng thân thiết, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới Đồng chí Chủ tịch Đảng Nhân dân Căm-pu-chia Hun Sen, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, đảng viên Đảng Nhân dân Căm-pu-chia lời chúc mừng nồng nhiệt về thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử khóa V; đặc biệt là Đảng Nhân dân Căm-pu-chia đã giành thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử lần này. Kết quả cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Căm-pu-chia dưới sự lãnh đạo của Đồng chí.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với những thành quả đã đạt được, cùng kinh nghiệm phong phú và sự ủng hộ của nhân dân Căm-pu-chia, Đảng Nhân dân Căm-pu-chia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Căm-pu-chia. Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng với Căm-pu-chia giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Căm-pu-chia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất