Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng (ảnh trên) cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và các địa phương, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng các đơn vị trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể là: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương luôn nắm tình hình sức khỏe cán bộ, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong hệ thống, kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về sức khỏe cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao. Ban cũng đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung ban hành các hướng dẫn thông tư để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của ngành Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đổi mới trong công tác khám sức khỏe định kỳ, ban hành sớm Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hằng năm đối với cán bộ cấp cao (đương chức và nguyên chức); tổ chức khám, hội chẩn, phân loại sức khỏe đối với cán bộ diện quy hoạch ứng cử Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII (chính thức và dự khuyết). Chỉ đạo Hội đồng chuyên môn, các đơn vị trong hệ thống thực hiện công tác quản lý chăm sóc, nâng cao sức khỏe và điều trị bệnh chu đáo, kịp thời đối với cán bộ cấp cao và nguyên cán bộ cấp cao. Thường xuyên rà soát kiện toàn một số thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương…

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ đi khám sức khỏe định kỳ tại một số đơn vị còn chưa cao; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, số lượng cán bộ được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe lớn, nên việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe còn gặp khó khăn; các địa phương chưa có phần mềm quản lý hồ sơ, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cán bộ cũng như chế độ báo cáo trong toàn hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ toàn quốc còn thiếu thống nhất...

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (ảnh trên) đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương khi có số lượng cán bộ ít nhưng khối lượng công việc của Ban rất nhiều, khoảng 300 cuộc hội chẩn/năm cùng nhiều công việc chuyên môn khác. Đồng thời, Ban đã phối hợp với Bộ Y tế không ngừng đổi mới trong công tác khám sức khỏe định kỳ, ban hành sớm Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hằng năm đối với cán bộ cấp cao...

Thời gian qua, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế nói chung; quan tâm đến chế độ, chính sách đãi ngộ với các y, bác sĩ nói riêng khi liên tục phải làm việc trong điều kiện khó khăn. Bộ cũng phối hợp với các bộ, ngành liên quan để ban hành các thông tư, nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Trước mắt là đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương ở 3 vùng; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lương cùng các chế độ phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024.

Tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương thành tích, kết quả mà Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các bệnh viện, hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và địa phương đạt được trong năm 2023.

Đánh giá cao vai trò của ngành Y tế trong 69 năm qua, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hiện nay. Nhờ đó, hoạt động của Ban ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.800 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Nhắc lại 3 mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi cán bộ ngành Y tế là thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh hết lòng, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam”, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Bộ Y tế và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục nghiên cứu xây dựng các bệnh viện, trung tâm y tế lớn trong cả nước, kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân nói chung và cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ quản lý.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển ngành Y tế, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống y tế dự phòng, trong đó chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để góp phần nâng cao tuổi thọ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị các chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên ngành Y tế để họ yên tâm công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất