Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (TP. Hà Nội), trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, bí thư đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ…

Tại điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy chủ trì; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, thành phố…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Ngày 6-12-2022, Ban Bí thư đã ký Quyết định số 90-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố. Quy chế phối hợp được ban hành tạo ra cơ chế bảo đảm song trùng lãnh đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân một cách nhịp nhàng, thống nhất, khắc phục những bất cập, hạn chế, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 16-3-2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 12, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118 ngày 25-5-2022 thực hiện Nghị quyết; phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai.

Xác định công tác chính trị tư tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, ngày 18-1-2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA về tăng cường công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xác định mục tiêu, yêu cầu, giải pháp cụ thể đối với công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân.

Hội nghị đã tập trung quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cho thấy, trong triển khai chủ trương, kế hoạch, định hướng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác cán bộ cần có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến nay đã tròn 1 năm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá, việc thực hiện đã đạt được những bước đầu quan trọng, toàn diện trong cả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng uỷ Công an Trung ương, của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân. "Đó chính là cơ sở để chúng ta đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân" - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12, Quyết định số 90; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, quan tâm phối hợp, bố trí đủ nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 2025, năm 2030 của Nghị quyết số 12...

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy công an các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tích cực vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, địa phương; tăng cường niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các mục tiêu phát triển đất nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất