Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.

Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu cấp tỉnh tại Trường Chính trị tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện. Có 1.109 học viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XI); lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Lớp học nhằm cập nhật một số kiến thức mới giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị  bảo đảm kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Các chuyên đề của lớp học gắn với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhận diện và chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục mang lại kết quả thiết thực. 

Lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, học viên tham gia lễ khai giảng lớp học.

Lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, học viên tham gia lễ khai giảng lớp học.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh lớp học vừa cập nhật kiến thức mới, có tính thời sự hiện nay vừa triển khai nhiệm vụ năm 2023 và cùng những định hướng của giai đoạn 2020-2025. Từ đây trở về sau, đây sẽ là lớp bắt buộc của tỉnh. Vì vậy, trong quá trình học, các học viên sẽ được phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến về thời gian, chương trình học để rút kinh nghiệm cho các năm sau.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi cũng yêu cầu các học viên sắp xếp công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt chương trình lớp học.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất