Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023
Đ/c Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Đ/c Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương khẳng định, công tác kiểm tra là một bộ phận cấu thành của công tác lãnh đạo, góp phần tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để giữ vững được vai trò lãnh đạo, Đảng luôn chăm lo, xây dựng, chỉnh đốn, một trong những nguyên lý xây dựng Đảng theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là lãnh đạo phải đi đôi với kiểm tra, giám sát.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Đặc biệt, nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt, chưa ngang tầm, còn lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương xác định năm 2023 là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” và ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16-1-2023 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối. Do đó, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ cấp chi bộ đến đảng bộ trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị, trong thời gian học tập, các học viên cần tập trung cao độ, tăng cường trao đổi, đối thoại với các báo cáo viên để làm rõ nội dung còn băn khoăn, những vấn đề cần làm rõ và kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp, giải đáp vấn đề liên quan… Các báo cáo viên cũng cần nêu rõ những nội dung mang tính nghiệp vụ, các tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tại các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần thiết thực nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối nói riêng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nói chung.

Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tiên của năm 2023 với trên 100 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ trực thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối. Tham dự Lớp bồi dưỡng, các cán bộ được nghe và trao đổi cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối về 4 chuyên đề gồm: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; việc thi hành kỷ luật Đảng; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra và kiểm tra công tác tài chính Đảng.

Dự kiến trong năm 2023, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho khoảng 1.000 cán bộ. Bên cạnh đó, một số đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối có nhiều cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, có thể chủ động đề nghị, đề xuất với Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng tại trụ sở của cơ quan ban, bộ, ngành.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất