Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương
Đ/c Phạm Thị Vui phát biểu đề dẫn hội thảo.

Đ/c Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Đề án khoa học KHBD(2021)-37 phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Đề án khoa học KHBD(2021)-37 chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Phạm Thị Vui cho biết, đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương thời gian qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Nghị quyết Đại hội XII, XIII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong nhiệm kỳ, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo đã được các cấp uỷ đảng trong Khối quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả quan trọng.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, tổ chức bộ máy và chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối chưa có sự đồng bộ, thống nhất, chưa có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các đảng ủy trực thuộc đều kiêm nhiệm, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa tương xứng,…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cung cấp số liệu về thực trạng tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, những vấn đề đặt ra về tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu mới trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề xuất các giải pháp và kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Phan Thành Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để nâng cao hơn nữa hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ, cần quan tâm bố trí nhân lực và cơ chế, chính sách cho cán bộ chuyên trách công tác đảng và công tác tuyên giáo; quan tâm cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Hà Mai Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công thương đề nghị cần chú trọng làm tốt công tác nhân sự cho công tác tuyên giáo tại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; có chế độ đãi ngộ hợp lý với người làm công tác tuyên giáo. Chế độ đãi ngộ cho người làm công tác tuyên giáo không chỉ đơn thuần là phụ cấp, thu nhập tăng thêm, mà cần có quy hoạch vào các vị trí cấp ủy, các cấp chính quyền để thu hút nhân tài làm công tác này. 

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, cần đánh giá, làm rõ được thực trạng hoạt động của các ban tuyên giáo đảng ủy trực thuộc Khối với những “con số biết nói”, nhất là ở các đảng bộ cấp trên cơ sở. Về chất lượng, cần chỉ ra được hiệu quả công tác tham mưu, sức lan tỏa của các hoạt động trong các đảng bộ trực thuộc Khối. Đặc biệt, cần phân tích, làm rõ mâu thuẫn giữa yêu cầu về nâng cao chất lượng với mô hình tổ chức bộ máy; mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng với chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác tuyên giáo. 

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Đề án khoa học KHBD(2021)-37 đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội thảo. Các ý kiến vừa đóng góp những kinh nghiệm hay, quý báu rút ra từ thực tiễn hoạt động tuyên giáo tại các đảng ủy trực thuộc Khối, vừa gợi mở những phương hướng, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Ban Chủ nhiệm Đề án sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham luận để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án khoa học KHBD(2021)-37 trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất