Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại TP. Hồ Chí Minh
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương đến dự gồm có: Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, PGS-TS Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội. Lãnh đạo Quân khu 7 có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đến dự.

Về phía TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy thành phố; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan gian trưng bày thành tựu thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) bên lề Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

 

Hội nghị là dịp để đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn Thành phố. Hội nghị đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Cùng với đó, xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua tổng kết, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhận định, trong 10 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức cho quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

3-Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố (Ảnh: Việt Dũng).

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đạt kết quả tích cực; phát triển đảng viên mới bảo đảm quy trình, chất lượng. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch được xây dựng và triển khai đồng bộ. Hoạt động báo chí, xuất bản của Thành phố có tiến bộ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi điều hành hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi điều hành Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả quy chế kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lịch sử Quân đội và địa phương. TP. Hồ Chí Minh tập trung các giải pháp xây dựng Thành phố trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Thành phố mang tên Bác; góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách lành mạnh, tiến bộ, nhân văn, nghĩa tình.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong mỗi gia đình, cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Việt Dũng).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Việt Dũng).

Công tác dân vận, gắn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo được đẩy mạnh. Qua đó, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố, làm nền tảng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Ngoài ra, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố với những giải pháp phù hợp, sát thực tiễn; thế bố trí chiến lược quốc phòng được quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của thành phố và chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn công tác, khảo sát, nghiên cứu để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm, tranh thủ được sự hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến để ứng dụng vào lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất