70 học viên EVNHCMC hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị
Các học viên EVNHCMC tham gia lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

Các học viên EVNHCMC tham gia Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

Trong quá trình học tập, các học viên đã được trang bị đầy đủ các nội dung chương trình theo yêu cầu đặt ra. Nhà trường đã tổ chức và quản lý lớp học nghiêm túc, thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra, duy trì tốt nội quy, quy chế học tập, cung cấp tài liệu đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong suốt thời gian học tập.

Sau gần 2 năm học tập nghiêm túc, tích cực, các học viên nói chung và học viên của EVNHCMC nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa tham gia học tập, vừa đảm nhận công việc của cơ quan, đơn vị. Kết thúc khóa học, 70 học viên EVNHCMC đã hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.

Trong nhiều năm qua, EVNHCMC luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chương trình của lớp trung cấp lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đảng viên Tổng Công ty nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị, rèn luyện phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức, chính trị vững vàng; qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất