Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Đỗ Hùng Việt (trái) và đồng chí Lê Thị Thu Hằng (phải)

Đồng chí Đỗ Hùng Việt (trái) và đồng chí Lê Thị Thu Hằng (phải).

Cụ thể, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 2-12-2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 2-12-2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất