Đồng chí Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Các đồng lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Báo Phú Yên

Các đồng lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên.

Căn cứ Tờ trình của HĐND tỉnh giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tạ Anh Tuấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần dân chủ, tập trung, 48/48 đại biểu có mặt đã thống nhất bầu đồng chí Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đồng chí Tạ Anh Tuấn cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban Cán sự đảng và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ...

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, sinh ngày 20-6-1969; quê quán xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán; Thạc sĩ Tài chính - Tín dụng; Lý luận chính trị Cao cấp. Đồng chí đã kinh qua một số chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 11-11-2022, theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quyết định số 685-QĐNS/TW, đồng chí Tạ Anh Tuấn thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025. 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất