Ông Hồ Quang Bửu được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 5-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (5-6-2024).

Ông Hồ Quang Bửu sinh ngày 24-5-1972. Quê quán: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật viễn thông. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước đó, ngày 23-4-2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 331/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trí Thanh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất