Quảng Bình: Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định hai đồng chí đồng chí Mai Văn Minh và Nguyễn Chí Thắng đều là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phụ trách và quá trình phát triển của tỉnh.

Tại các buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm đã công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Mai Văn Minh, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Chí Thắng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và phát biểu tại các buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định hai đồng chí đồng chí Mai Văn Minh và Nguyễn Chí Thắng đều là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phụ trách và quá trình phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, đưa địa phương hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ; đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là công tác xây dựng văn kiện, định hướng phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Mai Văn Minh, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận quyết định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Mai Văn Minh, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận quyết định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Mai Văn Minh, sinh năm 1972, quê quán xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn. Trước khi được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, đồng chí từng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhận quyết định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhận quyết định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, sinh năm 1975, quê quán xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trước khi được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, đồng chí từng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

* Trước đó, ngày 14-3-2024, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Công Toán, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch thôi tham gia BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bố Trạch nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch nhận quyết định thôi tham gia BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bố Trạch nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Lê Công Toán, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch nhận quyết định thôi tham gia BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bố Trạch nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Lê Công Toán, sinh năm 1971, quê quán xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Đồng chí đã trải qua các chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất