Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng 3-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên bế mạc. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Nguyễn Đình Khang

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Nguyễn Đình Khang

Trong sáng ngày 3-12, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã ra mắt 168 Ủy viên. Đồng thời, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang được tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các đồng chí: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng.

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang sinh ngày 23-5-1967; quê huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trải qua các vị trí công tác: Trưởng ban, Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất