Đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số tại Lai Châu

Lai Châu là một tỉnh biên giới Tây Bắc của Việt Nam với trên 87% dân số là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Mục tiêu phát triển thị trường lao động linh hoạt, bền vững

Vấn đề liên quan đến phát triển thị trường lao động đặc biệt sau bối cảnh đại dịch COVID-19 được bàn luận tại nhiều diễn đàn. Gần đây nhất, ngày 30-8, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 269/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập".

Đảm bảo quyền lợi của nhân dân nhìn nhận từ vấn đề sở hữu toàn dân về đất đai

Sở hữu toàn dân về đất đai là điều kiện tạo ra cơ chế để người lao động có quyền hưởng lợi ích từ đất đai một cách có lợi hơn, công bằng hơn và bình đẳng hơn. Tất cả các chính sách, pháp luật được xây dựng đều phải theo đường lối phục vụ lợi ích chủ sở hữu, tức là toàn thể nhân dân Việt Nam.

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền con người

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh “Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới”.

Cơ sở xây dựng Luật Bảo vệ người chuyển giới ở Việt Nam

Hiện nay, một bộ phận người chuyển giới (NCG) gặp khó khăn khi chưa có hành lang pháp lý đối với quyền của họ ngay cả trong việc chuyển đổi giới tính (CĐGT), đặc biệt là vấn đề điều trị nội tiết tố và thực hiện phẫu thuật CĐGT; quyền về việc làm, học tập và sức khỏe. Thực tế xã hội và người mong muốn CĐGT đang đối diện với rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong quyết định trở thành NCG. Do đó, Luật CĐGT cần sớm được ban hành để bảo đảm cho người CĐGT được sống thật với giới tính mà họ mong muốn.

Tăng cường nguồn lực tài chính trong nước để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam

Mới đây, hơn 100 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp quốc, các tổ chức quốc tế…. đã cùng thảo luận, kêu gọi các sáng kiến và sự hợp tác nhằm tăng cường các nguồn lực tài chính trong nước để thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Nâng cao năng lực triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em tại Bình Định

100 cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tham gia tập công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tăng cường công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại Căm-pu-chia

Mới đây, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có các thông tin chia sẻ về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Căm-pu-chia.

Triển khai các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân tại nước ngoài

Mới đây, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có các thông tin chia sẻ về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Vương Quốc Anh hỗ trợ Việt Nam ngăn chặn nạn buôn bán người

Vương quốc Anh sẽ tăng gấp đôi những nỗ lực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động phòng, chống nạn buôn bán người và luôn đồng hành trong mục tiêu này cùng Việt Nam trong những năm tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất