Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo dưới góc nhìn quốc tế

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận và bảo vệ theo Luật Nhân quyền quốc tế và Hiến pháp của hầu hết quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mặc dù vậy, đây cũng là một trong những quyền con người thường gây ra tranh luận giữa các quốc gia và giữa các cộng đồng tôn giáo với chính quyền các nước.

Quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người

Phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mua bán người với sự vào cuộc và tập trung cao độ của tất cả các bộ, ngành và địa phương. Do đó, những nỗ lực, cố gắng của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người được thể hiện rõ nét, toàn diện và không thể phủ nhận. 

Hành trình “Cùng em đến trường”

Sáng 30-7, tại Tuyên Quang, Công đoàn - Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhà máy In tiền quốc gia (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức chương trình tình nguyện “Hành trình cùng em đến trường” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Quý Quân (Quý Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang).

Ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn hoá các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn hoá Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của vùng đồng bào các DTTS  là một trong những mục tiêu được Đảng, Nhà nước xác định ưu tiên, là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hiện nay.Đảng luôn khẳng định quan điểm tôn trọng tính đa dạng văn hóa và chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc.

Quyền con người gắn với quyền dân tộc

Từ khi ra đời, Đảng ta đã kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, giải phóng con người khỏi nô lệ, áp bức. Kế thừa và phát triển tư tưởng của Bác và Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta luôn đề cao vấn đề xây dựng con người với mong muốn phát triển toàn diện con người Việt Nam, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước

Phê duyệt hỗ trợ 22 huyện nghèo thoát nghèo giai đoạn 2022-2025

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22-7-2022 phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

Không thể xuyên tạc quyền tự do báo chí tại Việt Nam

Những năm gần đây, các tổ chức như Phóng viên không biên giới (RSF); các đài BBC, RFA, RFI, VOA tiếng Việt và một số tổ chức, cá nhân phản động… luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Mới đây nhất, RSF đã công bố cái gọi là báo cáo về “Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2022”. Theo bảng xếp hạng này, tự do báo chí Việt Nam ở vị trí 174/180 quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ đứng trên Trung Quốc (175) và ngay dưới Cu-ba (173). Báo cáo đưa ra luận điệu bịa đặt và cáo buộc cho rằng, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có tình hình báo chí “rất tồi tệ”.

Thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo với 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đang ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Mặc dù vậy, vẫn còn một số vấn đề đặt ra cần giải quyết để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho gần 2,7 triệu lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tính đến ngày 25-7-2022, cơ quan này đã xác nhận cho gần 2,7 triệu lao động.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân liên quan vụ cháy tại Manchester

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 25-7, cảnh sát điều tra Anh thông báo phát hiện thi thể người trong khi phá dỡ một khu nhà bị cháy ở vùng Oldham, Manchester.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất