Ô- xtrây-li-a hỗ trợ Việt Nam về bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái
Đại sứ Australia về Phụ nữ và Trẻ em gái Christine Clarke tại buổi gặp với nhóm cựu sinh Úc làm việc về giới và thảo luận về chủ đề phụ nữ trong lãnh đạo.

Đại sứ Ô-xtrây-li-a về Phụ nữ và Trẻ em gái Christine Clarke tại buổi gặp với nhóm cựu sinh Úc làm việc về giới và thảo luận về chủ đề phụ nữ trong lãnh đạo.

Trong chuyến thăm này, Đại sứ Clarke đã có một số cuộc gặp mặt với lãnh đạo Chính phủ, các tổ chức đa phương và nhóm cộng đồng tại Việt Nam để trao đổi về vai trò lãnh đạo của phụ nữ và việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em cũng như chương trình nghị sự về hòa bình và an ninh của phụ nữ tại Việt Nam.

Thời gian qua, các chương trình về bình đẳng giới của Ô-xtrây-li-a đã thành công trong việc hỗ trợ trao quyền kinh tế cho phụ nữ, phụ nữ lãnh đạo... Các chính sách và luật pháp cũng mang tính toàn diện hơn.

Theo Đại sứ Goledzinowski, việc thúc đẩy bình đẳng sẽ cho phép người Việt Nam từ mọi miền đất nước đóng góp vào sự phát triển không ngừng của đất nước. Đó là nỗ lực mà Chính phủ Ô-xtrây-li-a luôn sẵn sàng hỗ trợ..

Chiến lược Bình đẳng của Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam 2022-2027 được đánh giá sẽ tăng cường các nỗ lực của Australia về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, cũng như đáp ứng việc hòa nhập của người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng LGBTI tại Việt Nam.

Đại sứ Clarke cho biết: “Ô-xtrây-li-a tiếp tục hiện diện khi vấn đề bình đẳng đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn chưa được giải quyết. Ô-xtrây-li-a vẫn còn nhiều điều để học hỏi, nhưng hành trình vì sự bình đẳng cho phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, cộng đồng LGBTI và các dân tộc thiểu số là một hành trình mà chúng tôi luôn muốn chia sẻ với Việt Nam”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất