Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA thông qua 3 Nghị quyết về phụ nữ
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: daibieunhandan.vn

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: daibieunhandan.vn

Đây là lần thứ hai Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA tổ chức họp và thảo luận về 2 chủ đề: Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vì sự phục hồi COVID-19 bao trùm; Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự vì an ninh, hòa bình và phụ nữ.

Hội nghị đã xem xét và thông qua 3 Nghị quyết:

Một là, Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo của Hội nghị Ủy ban Điều phối nữ nghị sĩ AIPA. Các nước đều nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết và không có đề xuất sửa đổi, bổ sung nào đối với Nghị quyết này.

Hai là, Nghị quyết về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vì sự phục hồi COVID-19 bao trùm. Về cơ bản, các nước thành viên AIPA thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đoàn Việt Nam đã đề xuất bổ sung 5 nội dung và được Hội nghị nhất trí.

Ba là, Nghị quyết về thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự vì an ninh, hòa bình và phụ nữ. Về cơ bản, các nước thành viên AIPA thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đoàn Việt Nam đã đề xuất bổ sung 2 nội dung và được Hội nghị nhất trí.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất