Đảm bảo đúng tiến độ, thời gian thực hiện công tác đặc xá

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá năm 2021. Ảnh: TTXVN.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 theo đúng các Quyết định của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, không để sai sót xảy ra, đáp ứng được yêu cầu về chính trị, pháp luật; công tác đặc xá năm 2022 phải bảo đảm đúng tiến độ, thời gian thực hiện đã được đề ra.

Theo Kế hoạch, sẽ tổ chức một số Đoàn kiểm tra của Hội đồng Tư vấn đặc xá kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 tại một số đơn vị, địa phương. Các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đề nghị đặc xá khẩn trương, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện đã được quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian đã đề ra.

Kế hoạch nêu rõ, từ ngày 25-7-2022 đến ngày 7-8-2022, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá tổng hợp hồ sơ, danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm tra.

Từ ngày 1 đến 12-8-2022, các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá kiểm tra công tác triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 tại các đơn vị, địa phương.

Từ ngày 9 đến 19-8-2022, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Tòa án Nhân dân tối cao tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt.

Từ ngày 22 đến 25-8-2022, Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đặc xá; từ ngày 26-8-2022 đến ngày 28-8-2022, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.

Họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dự kiến tổ chức vào ngày 30-8 hoặc ngày 31-8-2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất