Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum tham mưu triển khai hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở

Đoàn giám sát Ban Chỉ đạo Nghị quyết 03 làm việc với BTV Huyện ủy Đăk Glei.

Chi bộ Tổ dân phố 1 (phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum) có 5 năm liền được đánh giá là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Bí thư kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố 1 Phạm Văn Tình được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm qua. Đồng chí Tình cho biết, để có được kết quả trên, quá trình công tác ở khu dân cư đảm nhiệm 2 chức danh trên cùng lúc, bản thân đồng chí đã được sự quan tâm của Đảng ủy phường Ngô Mây, các đơn vị tham mưu Thành ủy, Tỉnh ủy về kiểm tra, hướng dẫn công tác hoạt động của chi bộ định kỳ hằng tháng có quy trình, quy định gắn với thực tế nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Qua đó, đã cổ vũ Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố và cấp ủy phát huy tính tích cực chỉ đạo tổ chức công việc suôn sẻ hơn ở khu dân cư.

“Chi bộ của tôi có 12 đảng viên. Định kỳ hằng tháng sinh hoạt 1 lần đúng quy định, hơn 90% đảng viên được quán triệt kịp thời các chủ trương, chỉ đạo mới của đảng ủy các cấp. Cấp ủy còn có đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao, định hướng công tác thời gian tới và đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để nhắc nhở đảng viên nghiêm túc thực hiện. Các đảng viên dự họp được phát huy dân chủ, tham gia ý kiến, đề xuất cho công tác triển khai công việc thời gian tới theo hướng dẫn, định hướng của đảng ủy, chi bộ...”, Bí thư Tình nói về cách thức tổ chức sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của chi bộ ở khu dân cư.  

Với cách thức sinh hoạt trên, đến nay, các phong trào thi đua, tự quản trên địa bàn dân cư đã được đảng viên, quần chúng chọn phần việc, công trình để tham gia thực hiện tích cực, hiệu quả như: Tuyên truyền, vận động 321 hộ dân đóng gần 80 triệu đồng sửa chữa, bê-tông sân, làm vòm mái che hội trường dân phố, ủng hộ Quỹ vắc-xin do các cấp phát động, xây dựng mới 2 cụm loa truyền thanh trên địa bàn, xây dựng Quỹ “giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp”. Định kỳ 2 tuần/lần, 20 cán bộ, đảng viên, tình nguyện viên duy trì và tham gia hiệu quả phong trào “chủ nhật xanh” để thu gom rác ở các khu dân cư. Hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bí thư Đảng ủy phường Ngô Mây Nguyễn Hải Quang thông tin, Đảng bộ địa phương có 10 chi bộ trực thuộc (trong đó có 5 chi bộ khu dân cư), với tổng số 112 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy và Chương trình số 26-CTr/TU của BTV Thành ủy về “nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở", Đảng bộ đã ban hành kế hoạch hằng năm triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan, nhất là tập trung tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt 2 văn bản trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. Qua đó, làm thay đổi nhận thức và trách nhiệm của các chi ủy, chi bộ, của cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp, sát với thực tế của phường.

Đồng chí Quang nhấn mạnh thêm: “Đối với nội dung tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ thôn, tổ dân phố đưa nội dung việc lãnh đạo giải quyết thực tế công tác ở địa phương. Tại các buổi sinh hoạt của chi bộ, Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên dự, định hướng thông tin, chỉ đạo triển khai sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. Qua kiểm tra, các chi bộ thôn, tổ dân phố đều lựa chọn các nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình cơ sở để bàn bạc, đóng góp ý kiến, thảo luận, đưa ra nghị quyết lãnh đạo sát, đúng với thực tế. Ngoài ra, Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành sinh hoạt của các chi bộ được tiến hành sinh hoạt theo đúng như lịch đã đăng ký”.

Từ việc cụ thể hóa Nghị quyết 03 hiệu quả ở cơ sở như thế, được biết thời gian qua, ban tổ chức của các cấp ủy trong tỉnh đã tham mưu cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết đề ra khá tích cực. Cụ thể ở cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 03) đã phối hợp các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; thành lập Tổ giúp việc; ban hành Quy chế làm việc, giúp BTV Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên của đảng bộ các cấp. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tham mưu Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập các đoàn giám sát và tiến hành giám sát trực tiếp tại 5 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các nội dung chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, khó khăn, vướng mắc cần xem xét, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế ở tổ chức đảng cơ sở, địa phương.

Theo đó, 5 năm qua, công tác theo dõi và kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiêm túc công tác tổ chức quán triệt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết 03 đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở. BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết số 03, có phân công đồng chí phó bí thư thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn.

Cụ thể, đối với công tác nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ, gắn với tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã giảm số TCCSĐ từ 698 xuống còn 665 TCCSĐ (giảm 4,73%) và số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở từ 1.853 xuống còn 1.810 chi bộ (giảm 2,32%).

Hằng năm, căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho 10.157 lượt cán bộ là đội ngũ cấp ủy ở cơ sở, bí thư chi bộ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị và công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỉ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, với kết quả 588/756 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (đạt 77,78%), tăng 38,15% so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, vượt 7,78% so với mục tiêu đề ra; có 280/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố (đạt 37,04%), tăng 33,24%. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng về mọi mặt đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm trách các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Mặt khác, từ khi chú trọng cụ thể hóa nghiêm túc Nghị quyết 03, trong đó có nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ và các bước tiến hành sinh hoạt cơ bản theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy. Các chi bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt, phát huy trí tuệ của tập thể đảng viên trong tham gia các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; sau cuộc họp, nhiều chi bộ đã tiến hành đánh giá kết quả sinh hoạt theo quy định của BTV Tỉnh ủy và văn bản hóa kết luận cuộc họp chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hầu hết các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, có 2.203/2.276 chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đạt 96,79%; tăng 12,12% so với thời điểm ban hành Nghị quyết. Đồng thời thực hiện cơ bản các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Các cấp ủy thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của các tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình ở cơ sở; đến nay, BTV cấp ủy cấp huyện đã phân công 377/382 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (đạt 98,69%). Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của đảng viên, quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Cùng với công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở, hằng năm, các cấp ủy cũng đã quan tâm chăm lo, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 756/756 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng (đạt 100%); toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.225 đảng viên. Hầu hết, đảng viên mới được kết nạp có phẩm chất, đạo đức, nhiệt tình trong công tác, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân và đi đầu các phong trào thi đua ở địa phương, khu dân cư.

Bên cạnh triển khai tích cực các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, từ tháng 8-2016 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 4.187 lượt tổ chức đảng và 6.158 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII… Từ công tác kiểm tra, đã có 29 tổ chức đảng và 1.090 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện theo quy định, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 03, các cấp ủy, chi bộ đã chú trọng, thực hiện tốt hơn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở. Từ đó, góp phần huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, địa phương trong suốt thời gian qua, cũng như trong tình hình mới hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất