Bình Dương: Khẩn trương hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050
Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp đã thông qua các nội dung, như: Dự thảo Đồ án quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã; dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 do các cơ sở giáo dục lựa chọn sử dụng từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh…

Theo dự thảo, Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xem là công cụ quan trọng để xây dựng, phát triển Bình Dương liên kết phát triển với các địa phương trong vùng Đông Nam bộ, vùng TP. Hồ Chí Minh trở thành vùng phát triển văn minh, hiện đại, là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Đến năm 2050, Bình Dương là vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia, với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo; có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; có nền kinh tế phát triển bao trùm, hài hòa giữa các khu vực…

Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát kỹ nội dung thuộc lĩnh vực mình quản lý, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện các đồ án, nghị quyết, quyết định…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất