Hậu Giang: Hội nghị tổng kết Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022-2023
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, việc tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2022-2023, của tỉnh được các đơn vị, địa phương chú trọng gắn kết với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhất là việc thực hiện các nghị quyết, đề án theo Chương trình số 50 của Tỉnh ủy, trọng tâm là xây dựng “4 trụ cột” theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng theo Nghị quyết số 04. Từ đó, góp phần tích cực vào việc tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh. Nổi bật là nhiệm vụ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với nhiều đề án về công tác cán bộ được Tỉnh ủy ban hành và các cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng thời, góp phần tích cực vào kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch hằng năm của tỉnh.

Đáng ghi nhận là các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xác định việc học tập, làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với những việc làm thiết thực hằng ngày. Từ đó, thấm sâu tư tưởng, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Trên cơ sở đó, có nhiều đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong làm theo gương Bác, tiêu biểu như: Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; mô hình chung của mặt trận và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh “Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với Nhân dân, đối thoại với công nhân”…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc phát động và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 đã thực sự khơi dậy khát vọng và trở thành động lực để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thực chất.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Để tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025 hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, “tận dụng thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải tổ chức học tập nghiêm túc, chất lượng Chuyên đề năm 2024-2025, hình thức học tập phải được chú trọng đổi mới phù hợp với từng nhóm đối tượng để các nội dung cốt lõi của chuyên đề đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, có xác định trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, đơn vị. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trong học tập và thực hiện chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị được giao…

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 1 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất