Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2021

Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2021

  • 12
  • 2021

Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ chí minh Nói về chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

***

Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Hoàng Đăng Quang UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ

TS. Phan Thăng An Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban TCTƯ

Một số vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng

Hồng Văn

Những vấn đề đặt ra khi thực hiện chính quyền đô thị

Ngô Khiêm

Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ: Cách làm của Cao Bằng

Đỗ Khánh Chi Trường Đại học Pherikaa

Khởi sắc trong công tác cán bộ ở Lạng Sơn

Phan Nam

Hải Phòng đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý

THẢO NGUYÊN

Tây Ninh khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng

ĐINH DƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD): Đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng các công trình nhà ở xã hội

Nguyễn Việt Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Nghiên cứu - trao đổi

Nhìn lại việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

NGUYỄN THỊ YẾN Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trang Thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao kỹ năng của cán bộ làm công tác tiếp dân ở TP. Hồ Chí Minh

TS. BÙI HỒNG QUÂN Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết và cuộc sống

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Khoa học phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng”

QUÁCH ĐÌNH HỢI Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Lại nghĩ về đánh giá cán bộ

Bùi Văn Tiếng Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Ý kiến đảng viên

Quyết tâm chính trị

NHỊ HÀ

Đảng viên phấn đấu tốt

Những người lính Thủ khoa: Sống là để cống hiến

Ngọc Anh

Sinh hoạt đảng

Trời đất cho ta một cái tài

Ma Văn Kháng

Thông tin công tác xây dựng đảng

Đồng chí Trương Thị Mai kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

P.V

Quốc tế

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

TS. Nguyễn Văn Du Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Thúy Khoa Chính trị - Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị khu vực I

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 12/2021

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Tổng mục lục 2021

Mới nhất

Xem nhiều nhất