70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Truyền thông Lào ca ngợi sự kiện lịch sử

Bài viết có tiêu đề "Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.” (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954-7-5-2024), trong những ngày qua, trên các trang điện tử của các tờ báo lớn như Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thông tấn xã Lào; Đài phát thanh Quốc gia Lào đã có các bài viết ca ngợi về chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" này.

Với tiêu đề "Quân đội Nhân dân Lào góp phần quan trọng vào Chiến thắng Điện Biên Phủ," bài viết trên báo Pasaxon nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của cả nhân dân Lào và Cam-pu-chia đã liên minh chiến đấu chống lại kẻ thù chung để giải phóng dân tộc.

Chiến thắng này dập tắt ý chí xâm lược của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, buộc chính quyền thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Bài viết với tiêu đề "Quân đội Nhân dân Lào góp phần quan trọng vào Chiến thắng Điện Biên Phủ" đăng trên báo Pasaxon. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Trên ấn phẩm khác của báo Pasaxon có tiêu đề "70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam phát triển toàn diện," bài viết khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam được lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ XX.

Bài viết cũng chỉ ra những bài học quý báo được rút ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ chính là lý luận soi đường, là bài học thực tiễn sinh động mà các chiến sỹ cách mạng Lào đã vận dụng một cách linh hoạt vào trong cách mạng Lào và cũng là minh chứng trong thực tế việc thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở thời điểm đó.

Trên trang điện tử của Thông tấn xã Lào có bài viết với tiêu đề "Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ," nêu bật Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng lừng lẫy nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam anh hùng, được lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ XX vì đã đập tan hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, làm sáng tỏ một chân lý rằng, một dân tộc nửa thuộc địa, nửa phong kiến, đất đai không rộng, dân số không đông, kinh tế lạc hậu, chậm phát triển, lực lượng quân sự nhỏ, phương tiện vũ khí ít ỏi nhưng nếu có sự đoàn kết vững chắc, có sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, biết huy động và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân, có thể đánh thắng kẻ thù xâm lược có nền tảng kinh tế và quân sự mạnh hơn và hiện đại hơn rất nhiều lần.

Trên báo điện tử của Đài phát thanh Quốc gia Lào cũng có bài viết với tiêu đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ thúc đẩy phong trào giải phóng và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào."

Bài viết cho biết trong suốt 70 năm qua từ khi Chiến thắng Điện Biên Phủ giành thắng lợi, người dân Việt Nam đã đạt được sự phát triển toàn diện và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Bài viết có tiêu đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ thúc đẩy phong trào giải phóng và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” đăng trên báo điện tử Đài phát thanh Quốc gia Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Ổn định chính trị được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được nâng cao, nhân dân một lòng tin tưởng và đi theo Đảng. Về kinh tế, Việt Nam liên tục tăng trưởng và ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh đã giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm cả vùng biển, vùng trời, hải đảo và chế độ xã hội chủ nghĩa; đối ngoại được mở rộng, vị trí, vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, trên Đài phát thanh Quốc gia, Đài truyền hình Quốc gia của Lào cũng đăng phát nhiều tin, bài, phỏng vấn về hoạt động chào mừng 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tất cả đều khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7-5-1954 là một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, không chỉ là chiến thắng, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam anh em, của các nước trên Bán đảo Đông Dương nói riêng, mà còn là chiến thắng và niềm tự hào của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới nói chung.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất