Nhận thức đúng về tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, kinh tế - xã hội tiếp tục các bước phát triển. Công tác bảo đảm an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, nhất là vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như quyền của đồng bào dân tộc được bảo đảm và quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn phát biểu tại Hội nghị.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ 12,29% xuống còn 9,79% (giảm 2,5% giai đoạn 2022-2023); công tác trợ giúp pháp lý được triển khai với 1.505 vụ việc; năm 2023 toàn tình có 17.162 lao động được giải quyết việc làm, đạt 107,3% kế hoạch năm; các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì và thực hiện tốt. Số người tham gia BHXH đến hết năm 2023, ước có 99.098, đạt 22,08% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; công tác giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia kịp thời, đầy đủ. Công tác phổ cập giáo dục THCS đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 99%; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên địa bàn tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn trong thực tế. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, chống đối triệt để lợi dụng các vấn đề nhạy cảm phức tạp trong dân tộc, tôn giáo cũng như các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để xuyên tạc, vu cáo ta vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, nhất là trên không gian mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ khẳng định, nhân quyền là công tác chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở do đó cần sự chung tay, phối hợp của các sở, ban, ngành trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Do vậy, đề nghị Văn phòng TT BCĐ Nhân quyền tỉnh thời gian tới cần chủ động trong công tác tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối nội và đối ngoại, phủ xanh thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người đặc biệt tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nâng cao cảnh giác, phát hiện âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền đã quán triệt những vấn đề mới, liên quan tới công tác bảo đảm quyền con người để cán bộ, đảng viên nắm bắt và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Tại Hội nghị T.S Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trình bày chuyên đề về “Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” qua đó góp phần định hướng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong thực thi Luật tín ngưỡng, tôn giáo góp phần bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng đối với người dân.  

Thượng tá, TS. Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thượng tá, TS. Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thượng tá, TS. Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Hòa Bình khẳng định, hiện nay, vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, vấn đề bảo đảm quyền của người lao động, vấn đề thành lập “công đoàn độc lập”... sẽ luôn là hướng tác động chính của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm xuyên tạc, chống phá Việt Nam. Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền là rất cần thiết, nhằm quán triệt cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người; huy động được sức mạnh tổng hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy và bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất