Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị
Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Trần Thanh (Báo Thanh Hóa).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TNTC vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở một số lĩnh vực như: Lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lĩnh vực y tế, giáo dục... với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên địa bàn tỉnh đã khởi tố điều tra 166 vụ, 385 bị can về tội tham nhũng kinh tế, đưa ra xét xử 148 vụ với 338 bị cáo về tội tham nhũng.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống TNTC trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống TNTC; xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý Nhà nước và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức sự liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả ngăn ngừa TNTC. Nhất là tình trạng “tham nhũng vặt" gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính. Câu chuyện “lót tay”, “bôi trơn”, “xin - cho“, đưa quà cáp, biếu xén, hối lộ để được giải quyết công việc dường như đang trở thành “luật bất thành văn”, không ít người dân, doanh nghiệp chấp nhận như là việc bình thường mà không nghĩ đến hậu quả, tác hại của tham nhũng vặt gây ra.

Để cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23-2-2024 về tăng cường công tác liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại biến thành con sâu mọt của dân”... Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh: "Bất kể ai trong hệ thống công quyền cũng đều phải thực hành liêm chính, những người lãnh đạo phải là tấm gương về sự liêm chính. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, nếu người đứng đầu mà không liêm chính thì ở dưới sẽ “quân hồi vô phèng”; nếu người quản lý không liêm, tất cả sẽ thi nhau “xà xẻo” của công, của dân".

Từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về phòng, chống TNTC với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đối với công tác giáo dục liêm chính. Nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn liền với công tác giáo dục liêm chính, hình thành văn hóa tiết kiệm, không TNTC; chú trọng bồi dưỡng về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liên, chính, chí công, vô tư” trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức viên chức. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, quản lý của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hành liêm chính.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất