Tuổi trẻ Vietcombank làm theo lời Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ ngân hàng

Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc dịp Tết Nguyên đán 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”(1). Chân lý này thể hiện rằng mùa Xuân không chỉ là thời điểm thiên nhiên thay áo mới mà còn là thời kỳ của sự tươi mới và hy vọng. Tuổi trẻ, như mùa Xuân, mang trong mình sức sống và triển vọng của tương lai. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của người thanh niên trong xây dựng quốc gia, là nguồn lực quý báu để bảo đảm sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Lời dạy của Bác vẫn còn vang vọng mãi: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”(2).

Bác Hồ kính yêu đã đặt niềm tin vào thế hệ thanh niên, tuổi trẻ của đất nước. Người đã chỉ ra rằng để xây dựng một xã hội công bằng và phồn thịnh, người thanh niên phải được giáo dục và rèn luyện một cách kỹ càng. Thông qua việc rèn luyện và học tập, thanh niên có thể trở thành những công dân đạo đức và trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho quê hương và nhân dân. Bác không chỉ đặt niềm tin vào khả năng của thanh niên mà còn đặt trách nhiệm lớn cho họ. Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà và nước Việt Nam sẽ phụ thuộc vào động viên và nỗ lực của thế hệ trẻ. Bất kể trong hoàn cảnh nào, thanh niên phải luôn sẵn sàng hy sinh và làm việc chăm chỉ để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Lời Bác đã khắc cốt ghi tâm nhiều thế hệ thanh niên: “Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dắt dìu, thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động; phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”(3).

Bên cạnh đó, Người cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức con người và đạo đức cách mạng của thanh niên: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Do vậy, tài và đức phải song hành với nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi thanh niên. Việc rèn luyện đạo đức và kiến thức là điều cần thiết để thanh niên hoàn thiện mình. Tuổi trẻ cần ra sức học tập, rèn luyện và đóng góp cho xã hội, để một ngày nào đó có thể tiếp tục sứ mệnh của Bác, xây dựng một đất nước mạnh mẽ và thịnh vượng. Điều này thể hiện tình yêu và niềm tin của Bác Hồ đối với tuổi trẻ và sự nghiệp cách mạng. 

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietcombank nhiệm kỳ 2022-2027.

Với hoạt động ngân hàng, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, Người luôn dặn dò cán bộ ngân hàng phải nâng cao đạo đức cách mạng và hết lòng phục vụ nhân dân. Đạo đức và phẩm chất của cán bộ ngân hàng là yếu tố quan trọng để đảm bảo tiền của nhân dân và Nhà nước được quản lý một cách hiệu quả. Bác Hồ đã luôn khuyến khích cán bộ ngân hàng phải là những người "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", và phải luôn học hỏi, rèn luyện đạo đức cách mạng để phục vụ tốt hơn cho nhân dân và đất nước.

Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20-2-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ… Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khǎn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự”(4). Trong những lời căn dặn của Bác, văn hóa, đạo đức đối với người cán bộ ngân hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Vì cán bộ ngân hàng giữ tiền của cho Nhà nước, cho nhân dân, nên phải nêu cao đạo đức cách mạng, phải trong sáng, liêm chính…, song song đó cũng phải có chuyên môn, nghiệp vụ sâu để quản lý được tiền của cho Nhà nước, cho nhân dân, để không bị thất thoát, lãng phí, đồng thời phải tăng thêm của cải cho xã hội. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của cán bộ ngân hàng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Những lời dạy của Bác về đạo đức trong công việc ngân hàng đã tạo nên một nền tảng quan trọng cho cán bộ và tuổi trẻ của Vietcombank. Bác đã nhắc nhở cần trau dồi, vun đắp những phẩm chất như trung thực, tự giác, và lòng dũng cảm trong công việc của cán bộ ngân hàng. Các nguyên tắc này đã và đang là hướng dẫn và nguồn động viên cho tất cả những người làm việc tại Vietcombank trong việc thực hiện sứ mệnh quan trọng của họ, đó là xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và phục vụ tốt nhất cho nhân dân và đất nước. Tinh thần đạo đức cách mạng luôn nằm trong tâm hồn của tuổi trẻ Ngân hàng Vietcombank. Đó là sự trung thực, liêm chính và sẵn sàng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Lời dạy này không chỉ đúng trong cuộc sống hàng ngày mà còn phản ánh trong việc xây dựng sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.  

Nâng cao trình độ chuyên môn

Tuổi trẻ Vietcombank luôn tuân thủ học tập và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách bài bản để có đủ năng lực, trình độ chuyên môn tư duy đổi mới sáng tạo, phương thức làm việc linh hoạt và có khả năng thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi đang diễn ra rất mạnh mẽ. Không chỉ là đối tượng thụ hưởng công tác đào tạo, nhiều cán bộ trẻ cũng đã góp sức, ý tưởng tham gia xây dựng một số dự án về nhân sự tại Vietcombank triển khai như: Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến (Dự án E-Learning); xây dựng chương trình phần mềm quản lý nhân sự mới (Dự án HCM); khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ và mức độ gắn kết của cán bộ nhân viên (Dự án ICS và EES); xây dựng và áp dụng khung năng lực đối với các vị trí công việc tại Vietcombank (Dự án Khung năng lực)… Thực hiện mục tiêu chiến lược đến năm 2025 Vietcombank trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực, một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đó là xây dựng khung năng lực (bao gồm năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo) cho tất cả các vị trí công việc trong toàn hệ thống; xây dựng nguyên tắc, phương pháp, công cụ đánh giá năng lực. Trên cơ sở bộ khung năng lực và công cụ đánh giá năng lực đã xây dựng, Vietcombank sẽ triển khai đánh giá năng lực của nhân sự hiện có, từ đó đưa ra các báo cáo và đề xuất biện pháp để thu hẹp khoảng trống năng lực và áp dụng khung năng lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực một cách đồng bộ, thống nhất.

Chú trọng chất lượng dịch vụ 

Sứ mệnh của tuổi trẻ Vietcombank không chỉ là làm việc hiệu quả trong lĩnh vực tài chính, mà còn là bảo đảm khách hàng nhận được sự tận tâm và quan tâm cao nhất. Những cán bộ nhân viên Vietcombank, nhất là tuổi trẻ Vietcombank đã biến lời dạy về lòng yêu nước thành việc làm cụ thể thông qua việc hỗ trợ khách hàng một cách tận tâm, tạo ra những dịch vụ và sản phẩm mang lại giá trị thực sự cho khách hàng và người tiêu dùng.

Tuổi trẻ Vietcombank hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuổi trẻ Vietcombank hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ.

Về dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Vietcombank đã có những bước tiến dài với thành tựu nổi bật, đáng tự hào nhờ vào sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ. Có thể điểm đến một số thành công như: Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chấp nhận thanh toán 7 thương hiệu thẻ quốc tế của các tổ chức thẻ Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, Union Pay. Vietcombank cũng trở thành ngân hàng kết nối liên thông hệ thống ATM trên phạm vi toàn thị trường, một bước ngoặt quan trọng tạo lập hạ tầng thanh toán quốc gia; đồng thời trở thành Nhà sáng lập và giữ vị trí là Chủ tịch Liên minh Thẻ Việt Nam. Hoạt động bán lẻ Vietcombank đã nhận được sự tin dùng của hàng triệu khách hàng và được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước tôn vinh bằng nhiều giải thưởng danh giá như: Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam; Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam cho thẻ Vietcombank Visa Signature; Ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam do Tạp chí The Asian Banker trao tặng cho VCB Digibank; Giải thưởng Sao khuê cho ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank và cho ứng dụng Ngân hàng Số dành riêng cho khách hàng SMEs VCB DigiBiz; Giải thưởng Ngân hàng chuyển đổi Số tiêu biểu; Ngân hàng được người tiêu dùng yêu thích nhất; Ngân hàng có sáng kiến Mobile Banking tốt nhất trong các năm từ 2019 đến 2022 và hàng loạt các giải thưởng do các tổ chức thẻ quốc tế/ Napas/các hiệp hội trao tặng trong nhiều năm liền.

Về dịch vụ ngân hàng điện tử, Vietcombank xác định việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số nhiều tiện ích để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng là khâu đột phá để thực hiện các mục tiêu của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên số và công cuộc số hóa nền kinh tế, để góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ công tiện lợi, dễ dàng, Vietcombank đã đi đầu trong việc cung ứng dịch vụ thanh toán số trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia, nhằm thúc đẩy xã hội hóa việc thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Vietcombank cũng là một trong các ngân hàng đầu tiên phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân (Bộ Công an) để triển khai thành công ứng dụng căn cước công dân gắn chip trong các giao dịch ngân hàng tại ATM và giao dịch tại quầy…

Gắn sáng tạo với đổi mới 

Bác Hồ luôn khuyến khích tuổi trẻ phải sáng tạo và đổi mới, tại Vietcombank, trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, đổi mới và sáng tạo đã trở thành một truyền thống quý báu, một giá trị văn hóa làm nên sự khác biệt của thương hiệu Vietcombank. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến, đổi mới sáng tạo tại Vietcombank đã duy trì được tính kế thừa và sự phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu như tổ chức Cuộc thi “Vietcombank: 60 năm Đổi mới và Sáng tạo” với quy mô và bài bản nhất so với các cuộc thi trước đây. Cuộc thi đã đề cao tính ứng dụng, quyết liệt nghĩ thật, làm thật, tập trung vào lĩnh vực đang được quan tâm, mang tính cấp thiết của ngân hàng; thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống: vòng sơ loại cấp cơ sở đã nhận được 1.381 sáng kiến dự thi từ 134 đơn vị; vòng thi cấp hệ thống có 552 sáng kiến được Hội đồng Giám khảo cấp cơ sở lựa chọn gửi dự thi.

Lãnh đạo Vietcombank trao giải thưởng và tặng hoa cho nhóm tác giả đạt giải Đặc biệt Cuộc thi

Lãnh đạo Vietcombank trao Giải thưởng và tặng hoa cho nhóm tác giả đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi "Vietcombank: 60 năm Đổi mới & Sáng tạo".

Từ quá trình bền bỉ, trăn trở để đổi mới, sáng tạo trong 60 năm, hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ đột phá đã được Vietcombank cung ứng cho khách hàng như Digibank, DigiBiz, PCM CashUp… và được thị trường đón nhận rất tích cực. Nhiều dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ, quản trị được triển khai và đưa vào vận hành thành công như dự án thay thế Corebanking, chương trình Basel II, hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều MPA, hệ thống Trade Finance mới, CTOM, RTOM, IFRS 9… Chiến lược chuyển đổi với mục tiêu đạt top đầu về mức độ trưởng thành về chuyển đổi số trong khu vực vào năm 2025 đang được Vietcombank xây dựng và triển khai quyết liệt với sự tư vấn của BCG.

Chung tay vì lợi ích cộng đồng 

Tinh thần yêu nước không chỉ là lời hứa của thế hệ trẻ Vietcombank với Bác mà còn là lối sống của tuổi trẻ Vietcombank. Đoàn Thanh niên cùng với Công đoàn Vietcombank luôn sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương thông qua những hoạt động xã hội và các dự án hỗ trợ cộng đồng. Đây là mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển của ngân hàng, tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, thương bệnh binh... Việc thực hiện các hoạt động này trải dài mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, trong đó chú trọng những nơi vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo. 

Đoàn thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch và Vietcombank Phú Thọ trao tặng 20 bộ máy vi tính (mỗi đơn vị 10 bộ) cho Ban giám hiệu trường THCS Hạc Trì (Phú Thọ).

Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở Giao dịch và Vietcombank Phú Thọ trao tặng 20 bộ máy vi tính (mỗi đơn vị 10 bộ) cho Ban Giám hiệu Trường THCS Hạc Trì (Phú Thọ).

Trong đó, Vietcombank đã hỗ trợ Trường Tiểu học Hoàng Trù (Kim Liên, Nghệ An) kinh phí 8 tỷ đồng, Trường Mầm non Vàng Anh (Cà Mau) 13 tỷ đồng, nhà nghĩa tình người nghèo tỉnh Quảng Ngãi trị giá 5 tỷ đồng, Trường THCS Lý Nam Đế (Thái Bình) 10 tỷ đồng, Trường THCS Trần Kim Xuyến (Hà Tĩnh) 7 tỷ đồng... Bên cạnh tài trợ tiền xây dựng trường lớp, Vietcombank còn tập trung hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người nghèo. Cuối tháng 11-2022, Vietcombank đã chuyển giao 1.000 thẻ bảo hiểm xã hội, 9.968 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá 5 tỷ đồng, trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, tháng 2-2022, Vietcombank chuyển cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam số tiền ủng hộ của đoàn viên, người lao động Vietcombank trị giá 17,2 tỷ đồng để san sẻ người dân nghèo. Giai đoạn năm 2003-2008, Vietcombank dành 13,6 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ, công nhân viên để thực hiện chính sách an sinh xã hội và hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2009-2023, ngân hàng dành hơn 3.200 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách. Trong đó, hơn 1.000 tỷ đồng đóng góp vào giáo dục.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của toàn hệ thống Vietcombank, Đảng bộ, Đoàn Thanh niên Chi nhánh Sở giao dịch thường xuyên có những hoạt động đóng góp vào công cuộc an sinh xã hội và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng như: trao tặng 14 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; trao tặng 230 suất học bổng với tổng trị giá 460 triệu đồng cho các em Chỉ huy Đội học giỏi, học sinh nghèo vượt khó; phối hợp với Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức chương trình an sinh xã hội nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7; trao tặng 30 phần quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội); trao tặng 20 bộ máy tính cho Trường THCS Hạc Trì (Phú Thọ)… 

Từ những lời dạy của Bác Hồ, tuổi trẻ Ngân hàng Vietcombank nói chung và Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch nói riêng đã và đang vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào cuộc sống cũng như trong từng công việc, từng dự án, không chỉ giúp Vietcombank ngày càng phát triển mạnh mẽ mà còn góp phần thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

----------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 4, tr.194.
(2) Sđd, tập 5, tr.216.
(3) Sđd, tập 14, tr.270.
(4) Sđd, tập 7, tr.322.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất